Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. november/1

1948-11-06 [0096]

Beszkárt közlemény ok Bp & Vr/üm/Hnó Ba A Bcszkárt közli, nogy ilovonbor 7-óh, vasárnap, üzemkezdettől a 2o~zs jelzésű villa mos j óra tok a Sertésvágóhíd helyett a közvog^hidi HÉV állomása/- közlőkodnokc Az Októberi Fórra dalon öl. évfordulóéinak megün­neplése alkalmából november 7-ón. vasárnap lo Órától előreláthatólag Illóra 15 porcig a Gellért-téren a villáma ós autóbuszforgalon szü­netel. Ez alatt az idö alatt Kelenföld ós a 'pesti oldal között a for­galmat Átszállással bonyolítják le • A' Móricz 2s igmond-körtér ós Gellért­tér között csak ingajáratot tartanak farín. A 63-as járat a rendes út­vonalon fog közlekednie November 8-én, hétfőn - .a hároméves terv kereté­ben - megindul a 31-es uj autóbuszjárat a Dózsa György-ut és Bonyhádi­ut között /külső Zugló/á. Az uj aut°buszjárat utvonala a követtezöi Dózsa György-ut" Ajtósi Dürer-sor- Vorosilov-ut és 'Böny há.di-ut • Az el­ső kocsi a Dózsa %^rgy-útról 6el5~kor, az utolsó*kocsi 22.3o-kor, a Bohyhádi-utról 6 órakor és 22«4 5-kor' indul. Hétfőtől kezdve a BeszkArt a 36-os aut°buszjárat utvonalát részben módositja, részben meghosszabbítja a Kiskörúton és •o özönt István városrészen át a Garam-Utcáig. Az autóbuszok uj utvona­la: Nagyvárad-tér- Üllei-ut- Kálvin-tér- liusoum-körut-- Somogyi Béla­ut- Bajcsy-Zsilinszky-ut- Alkotmány-Ut.cQ" Kóssuth-tér- Falk Miksa-' utca- Fürst ö áüidor- utoa- S'zigót-utoa- Pozsony-i-uton a Garam-utcáig. A Beszkárt a Bonctani Intézetnél lévő megállót a•'Szvetenay-utoához helyezte át a Nagyvárad-tér felé haladó ir^iyböh;.?; Az e lso".looosi 6 ó­rakor indul a Nagyvárad-térről, az utolsó ^áórckbr, a. Garan-utcá/fcol az első kocsi 6.3o-kor és az utolsó-22 óraiad ráindul* . f Lrtesiti a Beszkárt az'utazóközönséget,; hogy ü" taxi-busznak a Bps nyák-tér- Árpádföld között közlekedő a ut ebus z j á.'ra ­t '.t november S-á,n 47-os jelzéssel a saját kezelésébe veszi, .a járat utvonala a következői Bosnyák-tér- Nagy Lajos "király-ut ja- Álmos ve zér-ut ja- Reményi-utca- Szentmihály i-u.t- Füredi-utca'. Ráko'sszeiitmi­h ályón a FáJcosi-ut- Közt árs óság-ut- Csömöri-ut óé Árpádföldön a Cinke­t oi-uton a Kossuth LQ jos-utcáig. Az első kocsi a Bosnyák-térrol B.3o­kor, ez utolsó kocsi 22 órakor indul; Árpádföldről az első kocsi 6 ó­ralcor és az utolsó 22.3o-kor indul* , Hétfőtől kezdve a 15-ös autóbuszjárat utvonalát ui°dositja a Beszkárt, a kocsik a Pannónia-utca helyett mindkét irány­ban a Szemere- és a Csálcy-utcán át fognak közlekedni. Közli a Beszkárt, hogy a 15-ös járat utvonalm ó dositásávol és a 36-os járat meghosszabbí­tásával összefüggően és azzal egyidejűleg a 6-os és a 12-es járat Szent Istv n-köruti megállói; az átszállások megkönnyítése oéljából áthelyezi Buda felé a Csáky-utcához és a Fürst Sándor-utoához, Post felé a Falk Miksa és a Szemo re -utcáihoz ./Foly t .köv •/ "|T

Next

/
Oldalképek
Tartalom