Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. október/2

1948-10-16 [0311]

Hétfőre halasztotta a Politikai Bizottság a palesztinai kérdés vitáját G-ar cz Bl/Mk/3a Ö Paris, október 15. fiBX/ , ,' A Politikai Bizottság palesztinai vitájának to­vábbi folvamán az arab államok képviselői fejtették ki álláspontjukat. Guba képviselője felleérte Izrael kiküldetteo, közölje,kormánya milyen megtorló intézkedés ele et hajlanaó tenni Ber­i nadotte gyilkosainak kikutatása és megbüntetése céljából, Izrael kiküldötte kijelentette, hogy meg e net vége előtt minden felvilágositást megad. A meglehetősen hosszadalmas és színtelen vita után az elnök az ülést felfüggesztette és a vita folytatását hétfőre halasztotta. Megkezdődött a 12 amerikai kommunista vezető pere % tfn/Wn/Sa ö N c w Y o r k, október 15. /AFP/ ,á ­A 12 amerikai kommunista vesztő, köztük William Postcr, az Amerimai Kommunista Párt elnöke pénteken jelont meg a now­„orki törvényszék előtt. Azzal vádolgák őket, hogy az USA kormányának megbuktatására törekedtek. /MII/ Kommunista győzelem az afrikai ellenőrzés .alatt álló hesseni Opel­mn veknél BBen BÍ*/É&/Sz Ö Berlin, október 15,. Németország amerikai övesoténok egyik legnagyobb gyártelepén, az amerikai ellenőrzés alatt álló hcsseni Opel-müveknél pén tekén tartották meg az üzemibizottsági választásokat. A választás" c. kommunistáid elsöprő győzelmével végződött, mivel c 24 tagu bizottságba 19 kommunistát választottal: be. Az üzemi tanáos, amelynek eddig kizaró­' • lag szociáldemokrata, keroszténydomokrata.ós pártonkívüli tagjai voltok, a jövőben csak kommunista tagokból áll. /MII/ A bolgár papság beleegyezett az egyháznál: az államtól való elválasztásáb; BSb g/La/Sa C z ó i i a , október 15. A szófiai rádió jelenti: • Pénteken végétért a bolgár pravoszláv egynáz kongresszusa, A kongresszus határozati javaslatot fogadtott el, amely szerint a bolgár pravoszláv papság beleegyezett abba, hogy az alkot-e v, értelmében az egyházat elválasszak az államtól./Folyt.köv./ . K \facrvar OrcTÓnnc I e '

Next

/
Oldalképek
Tartalom