Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/1

1948-09-01 [0308]

Német vélemények az amerikai övezet művelődési viszonyairól X Za/Sz/Pl Ö Varsó, augusztus 31. A T-elepress hírszolgálati iroda munkatársa kérdést intézett Anna Seghershez, a hires német fasisztaellenes Írónőhöz, hogy Németország amerikai övezetéhen milyenek a művelő­dési viszonyok» Anna Seghers szomorú mosollyal igy jellemezte a helyzetet: Az amerikaiak lehetetlenné teszik a haladó­szellemü értelmiség működését. Legtöbbször közvetett módon járnak el. A fennhatóságuk vagy védelmük alatt álló neme tok fosztják meg a halcdószellemü embereket a munka lehetőségétől. Nem adnak nekik, elegendő élelmet ós szenet és igy a ha la dó szellemű értelmiség a min­dennapi y ólet legnagyobb gondjaival kűzködik. Kuczynski, a kitűnő német közgazdász rámutatott a Telepress r.jinkatársa előtt arra, hogy a nyugat- és keletnómetorszá­gi egyetemi hallgatók közötti különbség jól jellemzi a művelődési életben fennálló különbséget. Nyugatnémetországbon a szegény eg/otomi hallgatók semmi segitsóget nem kapnak, viszont a szovjet övezetben a művelődés ügyét kivettek a burzsoázia kezéből és igy a munkások és parasztok gyermekei is bejuthatnak az egyetemekre, i náoitlonitó bíró­ságok működésében mutatkozó különbség is jellemzi a helyzetet. A nyu­gati övezettük nácitlanito bíróságai elsősorban nem azt vizsgálják, hogy valaki náci volt-e-vagy milyen mértékben volt náci, hanem r.zt, hogy mennyire kommunistaellenes. A gazdasági kérdésekre áttérve Kuczynski kifejtette, hogy az amerikaiak gyarmati viszonyokat terem­tenek -Nyugatnémetürazágban. Elsőizben fordul elő a történelemben, hogy egy kiváló képességű munkásosztályt tömogesen felkínálnak egy imperialista hatalomnak. Kétségtelen, hogy végülis ebből a munkás­osztályból indul majd ki az ellenállási mozgalom - hangoztatta Kuczynski — /MTI/ Í wroolawi értekezleten rásztvett küldöttségek sogitottok a romeltaka­rításban J. Za/Sz/Pl Ö Varsó, augusztus 31. /Telepress/ A wroclawi nemzetközi értelmiségi értekezleten résztvett küldöttségek varsói látogatásuk során elhatározták, hogy a lengyelekkel voló együttérzésük kifejezéséül résztvesznek a lengyel u JJáápitósben. Kedden reggel munkacsoportot alakítottak és beálltak a romeltakarító munkások közé. Arról a területről hordták el a roraokat, amelyen a lengyel filharmonikusok uj palotáját ' . .építik majd/^ /'Ti/ L f Amerikai folyóirat a nácik örömére 2 Za/Sz/Pl ö Berlin, augusztus 31. /Telepress/ A Weekend cimü angol-németnyelvű képes folyóirat megr.zerezto Éva Braun naplójának közlési jogát. Zz az amerikai folyóirat igen nagy kedveltségnek örvend náci körökben. Legutóbbi számának oim- p lapján kózöltú Hitler fémtanét. ATI/ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom