Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. augusztus/2

1948-08-16 [0307]

Jumasev tengernagy beszéde T br/Sp/Pl Ba Moszkva, augusztus 16. /HASS/ A szovjet haditengerészet napjának megünnep­lésére tömeggyűlést rendeztek a moszkvai Gorkij-parkban levő sza­badtéri szinházban» Mintegy 25.ooo főnyi hallgatóság előtt Jumasev tengernagy, a Szovjetunió haditengerészedének főparancsnoka mondott beszédet* Jumasev tengernagy kifejtette,hogy a Szovjetunió hatalmas szárazföldi ós tengeri hatalom* A világon egyetlen egy országnak sinos olyan hosszú tengeri határa, mint a Szovjetuniónak. A szovjet nép érdekei szoros kaposolatban állnak a tengerrel és a tengeri ut­vonalakkal, Jumasev tengernagy ezután összefoglalta a hadi­tengerészet felápitásóárt elvégzett nagy munkát, a haditengerészet paranosnokalnak dicső tetteit, de nem feledkezett meg a tengerészek­ről ás a ha joápitőkről ,sem. Oroszok folytatták az első feldoritő munkálatokat Ázsia ás Északamerika csendesóceáni partvidákón, nagy­mártákben elősegitve ezzel a civilizáció Kiterjedését - jelentette ki Jumasev, /MTI/ Kik osinalják a szovjetellenes hajszát NewYorkban X Fi/Jná/Pl Ba NewYork, augusztus 15. /Telepress/ Pogromisták, fehárgárdisták ás rendőrsági ügynökök valósággal ostromzár alá vették Kaszjenkina asszony be­tegágyát ás nem Itáliának koholt nyilatkozatokat tenni a súlyos betegen fekvő tanitónő nevében. A newyorki szovjetellenes pro­pagandában ás a Kaszjenkina-ügyben vezető szerepet játszik Borisz Brazol volt cári főügyász, az 1911-es kievi pogrom bujtogatója ás a "Sión jegyzőkönyvei"'oimü antiszemita koholmány első kiadója az Egyesült Államokban. Brazol, aki c F.ossiya cimü fehárgirdistű lop szerkesztője is, naprnap után uszit a szovjet kormány ellen, Üzelmeire Jrederick Rená Court Coudert republikonusp.irtl milliomos­tol kap pénzt, Coudert, aki a Tolszto j-alapitvány fő 1 'jótevő jo ;is , annakidején a cári korm-iny jogi képviselője volt az Egyesült Álla­mokban, A szovjet tanitók ellen elkövetett bűncse­lekményben részes továbbá egy másik orosz emigráns, Vladimir Zenzinov is, aki a munkásúrulo, úgynevezett "forradalmi párt" egjik tagja volt; tagja a csoportn% Mark "Veinbaum, a Novoje Russkye Slovo cimü szovjetellenes lap szerkesztője is, oki szemé­lyesen rósztvett Kaszjenkina elrablAsában, /MTI/ TI

Next

/
Oldalképek
Tartalom