Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. augusztus/1

1948-08-01 [0306]

Argont ina a Bóli^Sark ogy r ősz út magához osatoljo U bg/b^/Pl Ö Paris, július 31. Augusztus olscjón Argentína magábrz osat Íja a Déli­/Sark 037 vJmStm A bckobolozós fornaságal Tuounanban folynak lo. aho.l 1846 július 9-ón kin.nókttak Argontina függetlenségé* is. /hü?l/* -*—•» . Pandit Kohru Hajáerabad.t fenyegeti "J bg/bg/Pl 0 Paris, július 31. Pr.ndit Hohru, India miniszterelnöke Madraszban 500.000 személy előtt beszélve háborúval is nugscr.riisitóssol fenyegette ncg Hajdorabad heroogsógót, ha oz ne 1:1 mond le függetlenségéről ós non ösct» lakozik Indiához* Pendít Nehru. szerint csak kót lehetőség van: vagy csat­lakozik Hajderabad mdiáhozva-ay megsemmisül. Hojderabad az indiai or­szágik egyik leggazdagabbika. /fel/ W»:ierlka gazdasági politikája: Olaszországban Ca ra/lik/Pl Ö P á r i s , július 31. fthS&f | A Liberation eler.izi a Ivlars hall—t érvnek az olasz gazda­Lsagi ólotre való kihatását ás megállapítja, lgon sok .lesz vállalat •kénytelen'feozárni üzenet az anyaghiány ós főleg az anorikai áruk versc­Inyo miatt. Olyan ismert cégek, mint a ^iat,'Caproni ós Lancia be jelen­ítették, valószínűleg be kell zárni kapulkat. A lap hozzáfűzi, Harriman •azt kívánja, hogy az olasz ipar bizonyos oógei egyesüljenek amerikai |cégekkel és az amerikai cégek közreműködésével vagy segítségével foly­tassák tevékenységüket* De Gaspori javaslat ara sok olasz nagyiparos megkezdte összeköttetések felvételét cz amerikai cégekkel, tekintet nélkül ar­, hogy ennok következtében saját-.vállalataik cz amerikai oógek leány­vállalataivá .válnak. A Piát ós Lancia müvok képviselői már el is utaztak -.2, Egyesült Allam.-kba, hegy ott a General M >tors társasággal tárgyalja­lak a "szövetségről" - fejezi be tudósítását a lap. /MTI/ 3cvezették a oenzurat Görogerszágban g ivir/Sp/Pl Ö A t h é ti | július 31. /Reuter/ Szombaton Athénban kiadott hivatalos jelentés szerint jbörögországban bevezették a postai cenzúrát "a valuta-osempészós meg­jgátlácarc". /MTI/ |^ f

Next

/
Oldalképek
Tartalom