Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. július/2

1948-07-16 [0305]

Ki U kiadáp , július 16 • 6 óra — per© i rótf&n „lunháspárt aetó vesz részt a Juj ószláv Kommunista yárt kongresz­szusan hír p/hhl/\3a/l Ö S u 1: a r e a t ^ július 15. I bukaresti rddic jelentése szerint a r^man^.Iun­kásc'rt központi bizottsága csütörtökön közleményt alott ki, amely-, bon megállapította, hegy a Jugoszláv Xeiznunista^Párt azzal, hogy nem vett részijfca Kommunista Pártok Tájékoztató irodájának érte^Jletén, kivül helyezte magát u koanuni3ta Pártok családján, á rónán :!unka3­fiárt mélyen elitéli a Jugoszláv Kommunista Párt magatartását, m»r* vezetősége lőtért a marxizmus-leninizmus utjár c 'l. Szeri a rónán p» káspárt központi bizottsága közli,_nogy non vesz részt a jugoszláv Komnuni sta Párt koflgreaszusár.• /Kii/ magyar kcrnányküldöttség megkoszorúz':a a bolgár hősök aireáiéks'fc á & Bl/Go/öa/l ö 3 z ó 2 1 a , július 15. /-i2l/ h magyar Kormányküldöttség csütörtökön délután özc'f iában me -koszorúzta a hősök sireniéket. ^ — j j fiszak-Ka jna-'Jos tfúliu olvetotte a lonioni alkotmányjogi ajánlást. 0 Bl/Go/Hk/l ö Dl sselcorf, július 15. /Reutar/ Kszuk-hajne-TJestfális országgyűlése csatorto­y.'ór. elvetette a londoni értekezlet ajánlásait, liozy haladéktalanul t ';rtér -ionok lépései: nénot alkotrrányozé noz.zöt ryülés ess zchivásura ejy nyugatr . : -et országi állam alokitásR céljából, k k^pviseion o/.e-' lyott a multheti koblonzi mi ni s z t cr oinö'. :i értekezlet ajúnlusuit ^Sza­/ázsák mog ogy nyugatnémet'érdsági •közigazgatás 11 Lé jüsitssérdl =>fl "közigazgatási" a aVáiyzat, mez. pedig M .:mrnázy Ül--- : "alkoi;­.ány" iétronczásu:.' - i.A kmmnunisták kivé tőiével va_a :azuzyi part jgszcwazta a koblonzi ad'ánlásokat és • eÍvcsőt-o a hat nyugati hu~ Londoni ajánlás aii. á. kommunisták mind a két indítvány, al- . .etették, ki-jelomtotték, hegy a hathat^lomnak uz a Szándéka, hogy^ rabszolga-állagot létesitsea ITémotÖrszágb-Í4 -i.eiyott ust 'miy^aták, hc:y u keleteurópai államckaak Németen szádra vonatkozó ajánlásait tegye magáévá az Országgyűlés* Ali/

Next

/
Oldalképek
Tartalom