Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. július/2

1948-07-16 [0091]

"nes István igazságügyminiszter s ni látogatása 2u<3 & YG/Hav/Sa/l Ö Sopron, .jaitus 16. Br.» Rles István igazságüg^miniestei szerdán dél­ben Sopronba érkezett* Megtekintette a Nyugati Labdarugó Szövetség Soproriban lévő edzőtáborát, majd Sopronkőhidára hajtatott. A minisz­ter látogatása alkalmával harminc személy kihallgatására került sor, akik /az amnesztia során esetlég szabadlábra kerülhetnek. A miniszter tiz' évii telt büntetésének félbeszakítását rendelte el, majd nagy ér- » doklft'déssel hallgatta meg a fegyintézet újjáépítéséről benyújtott tervkje ismertetését. Rics igazságügyminiszter szerdán este vissza­térd a fővárosba. /MX/ Az ípités és Közmunkaügyi Főigazgatóság és az Építési Hivatal nagy­szabású építkezései 3p •fc-Vr/'P/Sk/Sa/l Ö A Budapesti Építés- ás Közmunka ügyi Főigazgatóság, továbbá az TÖpitási Hivatal jelentésben számol be a most folyó nagysza­bású' lakásépítzezés&kről és a közeljövőben meginduló középitkezásekrol. Az Epilési Főigazgatóság irányításával gyors ütemben állitják helyre a magánépületek romlakásait. 2oo lakás helyreállítási munkálatai foly­nak s 31 épület helyreállítására hirdetett a Főigazgatóság versenytár­gyalást. A helyreállítási költségeket az Országos tervhivatal, illet­ve a GF biztosítja a hároméves tervben előirányzott hitelekből. Ugyan­ezekből a hitelekből az Építésügyi Minisztérium ' tervei szerint már meg is kezdődött a Vitáz utcában egy nyolcemeletes, továbbá a Lehel­téren két négyemeletes, hatalmas, kis lakásos bérház épitkezése, s míg­ebben'a hónapban 14 olyan épület helyreállítását fejezik be, amelynek éoitkozése a háború alatt félbemaradt. 3zuk az épületek mintegy .ooc .akást' foglalnak magukban. 3lkászitette jelentését a Budapesti tpitési Hiva *al>is, amely kizár°lag középületek helyreállításával foglalkozik. A elöntésből kiderül, hogy a hivatal közöl Soo középület helyroálli­sá* 1 és ujjdépitesén t . A júniusra előirányzott § íllió forintos hiteiből 7 mi Ili 0 forint került kifizetésre, az Epi- ^ íi- és Közmunkaügyi Főigazgatóság az elmúlt hónapban közel lo millió ntoT "fizetett ki építkezésekre.' r^t^X^éjSO^CJi,* ' ' *

Next

/
Oldalképek
Tartalom