Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. május/1

1948-05-08 [0087]

Itt a tökéletes térhatású film* Y Bc/HbAlk/20 . gs Lisszabon, május 7. /AFP/ A portugál Alfonso de Miranda rövidesen bemutatja a lisszaboni közönségnek ezt a készüléket, amely- állítása szerint tökéletesen megvalósítja a térhatású 'ao*Ít» Ar. azori San Mlguél­ből való feltaláló két évi munka után olyan vetítőgépet szerkesz­tett, auelyet-az eddigi mozivászon helyén állítanak fel. A gép közvetlenül a nérők szemébe vetitl a képeket. A filtnláló szerint a nézőközönségnek teljesen az az érzés:, hogy husból-vérbői v.-&ó személye kas lát morogni, mintha csak színházban ülne és ehhez nincs szükség s a urai féle szemüvegre. Felesleges a terem elsötétítése is. • A feltaláló, *íki francia szakemberekkel, igy Gaumont tanítványaival dolgozik együtt, reméli, hogy eljárása meghóditja majd az egész világot. - Ha felfedez esem részletei nyilvánosságra kerülnek, - mondta Aliranda - mindenki meggyőződhetik . . arról, hogy az olyan feltevésen alapszik, amely teljes ellentétben .áll minden eddig ismert fizikai és fénytani törvénnyel. /MTI/. Krúdy Gyula halálának évfordulója. He o Mk/2o Ö Szerdán, május 12-én lesz- a 16. évfordulója annak, hogy ^meghalt Krúdy Gyula. Barátai, hivel és tisztelői ez alka-. lomból kegyelettel felkeresik a nagy írónak a kerepesi-uti te­metőben lévő sir ját. Találkozás délelőtt 11 órakor a halottas­ház előtt. /tol/. — • ­A szovjet szénbányászat nagyarányú gépesitése. Te Za/Lt/Mk/2o gs Sztáliné, május 7. /TASS/ A ném-tek által barbár módon elpusztított Donyec-meden­cék bányáit és ip-^ri tizeméit teljesen korszerű alapon építik ujjá. A szénbányászattan gépkalapácsokat, faj tógépek vet és a legkorsze­rűbb szállítóeszközöket alkalmazzák. A "Sztalinougol" szénbányában, amaly a Szovjetunió legnagyobb szénbányája, a bányászatot és szál­lítást 9o százalékban gépesítették. A Donyec -medence ben a háború után épített uj szerszámgyár több mint 3ooo fojtőgépat állított r ól 3. Szovjet mérnökök most olyan gépek szerkesztésén dolgoznak, ' amelyekkel a bányászat gépesítését még továbbfokozzák. Az uj gé­pekkel már kísérletein<k is. Ugyanaz a gép fejti a szenet és mind­járt a sz-'llitó kocsiba önti. /MTI/. ^5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom