Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. január/3

1948-01-21 [0078]

- Lengyel cáfolat 17.old. - Cannosát járt Truman háziorvosa 18. " - Az Európának való hakóeladás ügye 18. " - Angol művészek Eislerért 18. " - Svéd lap a berlini övezetről 19. " - A Morgontúdningen az angol munkáspártnak a Marshall-terv­vel szembeni állásfoglalásáról 19. " - Husddagolási törvény készük Amerikában 19. " - A román kormányküldöttség budapesti látogatásának programja 2o w - Közönnyel fogadják az olaszok az amerikai adományt 21. - Belső-Mongólia kormányelnökének szózata a mongol néphez 21. " - Brit parlamenti javaslat a német kormány létesítéséről 21, " - Az olasz demokratikus arcvonal közgyűlését február elejére tűzték ki 21. " - Az AFP a Szovjetunió kedvező döntéséről 22. " - Amerikai tengernagy érkezik Istanbulba 22. " - Szövőgyári munkások sztrájkja Egyiptomban 22. " - Elszállítják az angol és amerikai nőket Palesztinából 22. " - Orosházi rohammunkások indultak az ávizterületre , 22. " - Brit wsapaterősitések mennek Palesztinába 22. • - Szokolovszki nyilatkozata a berlini SZEB-ülésen 23. " - H«rei tevékenység Görögországban 23. " - Athénba érkezett a földközi tengeri amerikai tengerészparancs­nok 23." - A miniszterelnökség kérése a román miniszterelnök pályaudvari fogadására meghívottakhoz • 24. " - Ujabb nyugtalanság a Közép-és Észak Olaszországban 24. " - A grenoblei szocialista pártvezetőség teljes egészében ki­lépett a szocialista pártból 24. ri - John Poster Dulles fivérének kapcsolata a Guderian-féle szer­vezettel 24. " - Görögországi belpolitikai helyzet 25. " - Az olasz köztársasági párt állásfoglalása a Marshall-terv­vel kapcsolatban 25. " - A török kormány aggályai a Marshall-tervvel kapcsolatban 25. "­- Bombát dobtak az angol üzletemberek jeruzsálemi házaira 25. " - Clay tábornok Washingtonba repült 26. " - Vásárok 26. " - Szobrot állitanak Petőfinek Szentesen 26. " - A francia sajtó a fraikdevalválásának következményeiről 27.3o. - Időjárásjelentós 28." - Telepress az "M"-jegyzőkönyv eredetéről 28. " - A francia -szovjet kapcsolatok a francia-szovjet társaság ülésén 29. • - A Mukdenből kilakoltatott kormánytisztviselők első csoportja Peipingbe érkezett 29. " - Megalakult a szerb népköztársaság görög segélybizottsága 29. " - Elindult Budapestre a román kormányküldöttség 3o. " - Magyarvonatkozásu hirek a francia sajtóban 3o. " - Három érdekes állásfoglalás az olasz szocialista értekezle­-i ten 31. » - A termelői borkiméréséek zárórája 31. " - Görögországi helyzetkép 32. " j - Lenin emlékének áldoz a Szovjetunió öbt>e» 32. " ; - A Humanité Bölöny György magyar iróról 33. " i - Francia lap a magyar centenáriumi ünnepségekről 33. " - A japán császár megnyitotta az országgyűlés uj ülésszakát 33. • - Vízállásjelentés 34. " - A magyarországi államosításokról ir az olasz külügyminisz­térium lapja 35. " - Osztrák-olasz gazdasági tárgyalások 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom