Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. január/2

1948-01-11 [0077]

- A poznani árumintavásár 1; - A demokrata A me rikában nem veszik fel a néger lányokat az egyetemi, re - K u tatás indul az északi tenger vizein 1. - Több kint egy millió disznót nyelt el a bajor feketepiac 1; - A Daily Hall Anglia Amerika-ellenességéről t 2; - A csehszlovák állampolgárság magyar antifasisztáknak nincs szavaza- 3» ti joguk Szlovákiában - Grtutay miniszter Sopronban 4; - Talaálgatások Wallace-val kapcsolatban 4; - Columbiai munkások az USA ellen 4. - A Tat cikke a szlovákiai magyarokról 5» - V/allace felhivása 5Í ~Francia expedició indul az Antarktiszra 5» - Varsóban rügyeznek a fák- 5-i­- Uj szövetségi szerződés agybritannia és Irak között 6» - Gyülóstilalom Francia-Indiában - Az amerikai "segitség" Ausztriának 7J - Munkásmozgalmak Mexikóban 7i - * Kudret a törökországi helyzet reménytelenségéről ?• - Átnyújtotta megbízólevelét Mexikó uj belgrádi követe $; - Trygve Lie Genfbe érkezett 8. - A brit követ tiltakozott a sziriai kormánynál 8' - Finnország uj belgrádi követe átadta megbízólevelét 8; - Tilos engedély nélkül katonai egyenruhát visleni és csoportokban 8, menetelni Triesztben -Márciusban lesz kész a szocialista értekezlet a arshall-terv ügyében'9. - Katonai tárgyalások az Irak és Transzjordániai barátsági szerződéssd9« kapcsolatban - Árvozjelentés - Togliatti záróbeszéde a milanói kongresszuson lo* - Nemzetközi csempészbandát leplezett le a holland rendőrség lo.» - Az angol sajtó a Marshall-tervről 11; - Anglia decemberi kivitele elérte a háború előtti szinvonalat 11; - Végetért a milanói kommunista kongresszus 11*. - A köztársasági Spanyolország lengyelországi képviselőjének nyilatko-12. zata - A newyorki liberális párt ^ruman mögött áll 12; - Ujabb fejlemények az Amerikában lefoglalt hadianyag ügyében 13; - Washingtonban megállapították a M arshall-tervben érdekelt országok 14. hozzávetőleges szükségletét - A spanyol szabadságharsosok fokozzák ellenállásukat az országon belől 14. - Cáfolják az amerikai hadosztályok olaszországi partraszállását 14. - Időjárásjelentés 15* - Rálőttek a jeruzsálemi brit katonai attaséra 15í - Moszkvában olvad a hó és esik az eső 15» - Vizállásjelentós 16; - Fierlinger engyelorzságba érkezett 16. - A keresztény demokrata unió a keleti német határok revizióját köve- 17. telik - Török tengerésztiszteket képeznek ki az USÁ-ban 17í - Választások Fehér Oroszországban 17 i - Montgomery tábornagy és az angol devizazárlat 17i - Rákosi Mátyás beszédének külflölfli visszhangja l8fl9. - A svájci létfenntartási index 19» - Letartóztatási parancs Fengjusziang kinai tábornagy ellen 19. - AiLbán egyházi k üldöttség Moszkvában 19• 4 Manvar Orszásos I

Next

/
Oldalképek
Tartalom