Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. december/2

1947-12-11 [0074]

- Van Neegeren nem fellebez 1. j - Régészeti kutatások Türkmisztánban 1. - Téli továbbképző tanfolyamok a kolhoz-dolgozók száma'a 1. - Félkilónál könnyebb trperádió 2. - Kegnyilt a sárospataki gazda- és gazdaasszonyképző iskola 2. - Újfajta ejtőernyővel kísérleteznek Amerikában 2. - Embert fogott a kutyapccér 3. - Hatósági macska 3. - Uj szovjet tudomány: rádióasztrofizika 3. - A z orvosi és egészségügyi szakszervezetek értekezlete 3. - 5oo.ooo éves elefánt maradványai egy olasz szénbányában 4. - Bomba-vagy ébresztőóra 4. - Az ördög Firenzében 4. - Trigve lie: Az ENSZ m a erősebb mint valaha 5. - Amszterdam ajánlata az ENSZ-nek 5. | - Ghavam bukásának előzményei 6. - Három uj bélyegsorozat Angliában 6. - Román áruházakat \létesitenek idegen fővárosokban 6. - Kap-e beutazási engedélyt a népkongresszus küldöttsége? 6. - Pakenham megérkezett Berlinbe 7. - Demokratikus életforma cimmel kiállítást rendeznek az ameri-7. kaiak - Olaszországban 4o millió lirát fordizanak sürgős közmunkára 7. - Milyen lesz az uj olasz kormány? 7. - A szaglás hullámelmélete 8. - Nemzetközi bűnözőket fogtak el Parisban 9. - A fasizmus elleni harcosok szövetségének ülése Szófiában 9.. - Erőszakos toborzások Görögországban 9. - Részleges megegyezés a külügyminiszterek szerdai ülésén 9,11. - A francia országból kiküldött szovjet állampolgárok vallomá- lo. sa - Egy ember élet tul a labradori repülőszerncsétlenséget lo. - Rómában a közüzemek zöme is sztrájkol lo. - A francia vasutasok küldöttsége hazatért a Szovjetunióból 11. i - A z 1947. évi Nobel-ünnepség 12. - A román állam és a svéd gyufavállalat közötti szerződés ügye 12. - Borsod-megye mezőgazasági helyzete 12. - A magyar kormányküldöttség hazautazása Moszkvából 13. - S-ovjet szakszervezeti küldöttség indult Bécsbe 13. - Moszkva Marshallnak a német jóvátételekre vonatkozó kije- 13. lentéséről - Csütörtökön megkezdték a becsei háborús ügyének tárgyalását 14. - Holland-indonéz vegyes bizottság ülése 14. i - Azertoeidzsáni helyzet 14. - Módositó javaslatok a gyorssegélytervhez 15. - Kik árulhatnak iparigazolnány nélkül karácsonyi cikkeket? 15. - Rendelet a savanyukáposzta előállításáról 15. - Amerika ujabb különlépésre készül Németországban pénzügyi 16. téren - A szláv sakktorna állása a kilencedik forduló után 16. - A német vállalatok külföldi monopolisták kezébe kerülnek 17. - Dimitrov kapott megbizást az uj bolgár kormány rneglakaitá- 17. sára - Görög kormánypárti lap támadja az amerikai missziót 18. - ^agyar munkásassszony szerepe a svédországi Luca-napon 18. - Egyetemi magántanári kinevezések 19. - Tárgyalások az olasz hatóságok'és a sztrájkoló munkások szer-19. I vezetei között - Griswold Athénból Isztanbulba érkezett 19. - Lezuhant és elégett egy amerikai gép 19. - A franciaországi sztrajkhelyzet 2o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom