Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. december/1

1947-12-01 [0073]

A berlini zsidóság köszönete Palesztina felosztása alkalmából 1. - Feloszlatták a sziriai kommunista pártot 1. -.Szent háború? - A francia központi sztrájkbizottság további sztrájkja adott 1. ki parancsot - A török többségi párt határozata 2. - A brit kormány egyelőre nem tesz lépéseket Mosley mozgalma 2. ellen - Lemondott az indiai brit haderők főparancsnoka 2. - Légi szerencsétlenség 2. - Az Emberi Jogok Ligájának kérelme 2. - A legválságosabb időszak következik a kinai polgárháborúban 3. - A szovjet ipari munkásság idő előtt teljesiti az ötéves ter-3. vet - Prágában is kevés a lakás 3. - Moszkva a román-magyar barátság megszilárdításának jelentő- 4. ségéről - Svéd-amerikai gazdasági tárgyalások 5. - Svéd kereskeaelmi küldöttség utazik Mozskvába 5. - Vámunió az északi államok között? 5. - Szovjet operettet mutattak be a götenbergi városi szinházban 5. - A francia politikai helyzet 6. - A francia köztársasági tanács éjszakai ülést tartott 6. - A finnországi községi választások esélyei 7. - Finn-szovjet közlekedésügyi tárgyalások 7. - Csehszlovákia idegenforgalmi irodát állit fel Stockholmban 7. - A londoni jugoszláv nagykövet ünnepi fogadása 8. - A yorki érsek kelet-európai tapasztalatairól 8. - Szerk. figyelmébe - sajtótájékoztató 9. - Az antwerpeni szocialista értekezlet határozatai 9. - Moszkvai jelentés az amerikai csapatok utolsó kontingensének9. Olaszországban hagyásáról - Moszkvai közlés a 19 szovjet állampolgár franciaországi le- lo. tartóztatásának fejleményeiről - Meghalt Lubitsch Ernő io. - Benedetto Groze az olasz szabadelvű párt örökös diszelnöke 11. - Ellentétek Antwerpenben a Marshall-tervkörül 11. - Palesztinában mozgósították a zsidó fiatalságot 11. - Megnyilt a szegedi állami védőnőképző intézet 11. - M 0 szkva a Németország feldarabolására irányuló nyugati ter- 12. vekről - Hét halálfis áldozata volt a seattlei repülőszerencsét- 12. lenségnek - Az amerikai kiküldött uj szocialista Internacionálé felálli-13. tását sürgette - Lausman a csehszlovák szociáldemokrata párt nevében ellenzi 13. a szocialista Internacionálé felállítását . A görög demokratikus hadsereg ellentámadásának sikere 13. - A kötöttforgalmu kukorica ára 14. - Megszűnt a cukor-iroda 14. - Gusztáv svéd király uralkodásának 4©.évfordulója 14. - Magyarszármazásu tudós értekezése a PyPhysical ^ewiew-ban 14. - Angol lapok a palesztinai döntésről 15. - Guy Mollet: Nem tapadhat munások vére a szocialisták kezéhez 15. - Angol csapaterősítések Szudánban 16. - A Yale-egyetem tanárai az Amerikai-ellenes tevékenység vizs-16. gálóbizottsága ellen - Kanadai ifjúság az amerikai hadseregben 16. - Nem találják aa eltűnt amerikai utasszállító repülőgépet 16. - Franciaországi sztrájkhelyzet 17,19. - A pá r j_ s ^ és a lonéoni sajtó az antwerpeni értekezletről 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom