Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. november/3

1947-11-21 [0072]

- Csodadoktor vagy jótevő? 1, - Mit lehet Bécsben vásárolni? 1-2. - a király vendége 2. - Esnek a textilárak Hollandiában 2. - Óriási tojás 2. - Apró hirek Ausztriából 3. - Elutaztak a román szakszervezeti kiküldöttek -Belgrádból 3. - A londoni értekezlet semmi esetre sem végződik végleges sza-4. kitással - A Stern banda visszavág 4. - Újra kezdődnek az angol-szovjet kereskedelmi tárgyalások? 4. - Lemondott a dán belügyminiszter 5. - Uj román összeesküvő szervezetet lepleztek le 5. - A francia kommunista párt felhivása 5. - A windsori herceg nem vett részt a londoni esküvőn 5. - Az arab-zsidó összetűzések veszedelmes méreteket ölthetnek 6. Palesztinában - A román minisztertanács jóváhagyta az igazságszolgáltatás 6. reformjáról szóló törvényjavaslatot 6. - A franciaországi helyzet 6. - Lengyel jegyzék az amerikai kormányhoz 7. - A törvényes sziámi kormány még ma is ellátja hivatlát 7. - Omurtak tábornok visszaérkezett amerikai útjáról 7. - Táncra perdült London népe a Buckingham-paolta előtt 7. - Iráni jegyzék és éleshangu szovjet válaszjegyzék az olaj- 8,lo. egyezmény ügyében - Az uj stabilizációs törvény hatása Ausztriára 9. - Az Egyesült Államoknak szüksége van az arabok barátságára lo. - Kyba és Olaszország különbékét kötött egymással lo. - Parlamenti bizottság vizsgálja meg-a visszalépett Dalton 11. ügyét - Franciaország követelései a londoni külügyminiszteri értekez-11. létnek - Irving Brown megbeszélésbe kezdett brit szakszervezeti veze-H-12» tőkkel - Bűnösnek találták Richardson őrnagyot 12. - A svéd ellenzék nem vesz részt a szociáldemokrata kormány 12. értekezletén - Változás előtt Amerika spanyolországi politikája? 13. « Glayton beszéde a havanai értekezlet előestéjén 13. - Érdekes nászajándék 14. - George Kolbe,német szobrász és festő halála 14. - Uj német ércpénz - horogkereszt nélkül 14. - Gyöngyös felszabadulási ünnepe 14. - A bajai szociális népkonyha eredményes munkája 14. - Országos vásárok 14. - Nagybritannai uj álláspontja a palesztinai kérdésben 15. - November 25-én kezdődik Petrescu pere 15. - Az olasz szakszervezeti tanács mezőgazdasági értekezlet 15. összehívását sürgeti - Tildy Zoltán köztársasági elnök üdvözlő távirata Erzsébet 16. trónörökösnő házasságkötése alkalmából - A Scanteia az igazságügyi reformtörvényről 16. - Életfogytiglani kényszermunkára Ítéltek egy volt SS-vezetőt 16. - Ujabb csúcseredmény a ruhr-vidéki széntermelésben 16. - A Kulturbund lipcsei ülésének határozata 17. - Befejezték Baján a partrendezési munkálatokat 17. - Baranya-vármegyében november 18-ig 86.588 kat.holdat vetet- 17. tek be ősziekkel ­1 - Véletlenül szájonlőtte a cigányzenészt 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom