Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. november/2

1947-11-11 [0071]

- A véletlen a legjobb detektiv 1. - Vizsgálat indul a londoni holland kormány ügyvitele ellen 1. - Van Meergeren -képek a kapaács alatt 1. - A modern postás 2. - Megölte a filmen eldördült revolverlövés 2. - "Finom esalád" 2. - Különös közjárék - a "Különös KÖZjáték" olasz forditás körül2. - Vállalati tanácsok Hollandiában 3. - A "Kékszakállú rierceg vára" Parisban 3. - Eorrai Zoltán sikeres kiáliitása 3. - Meta Weckerle: Ich erlebte bngarne Schicksalsjehr 1944/45. 4. - Az Egyesült Nemzetek üyerraeksegély-alapjának jelentése 4. - Vándorkönyvtár Tolna-megyében 5. - A szovjet rádióamatőrÖK versenye 5. - Termelési hírek a Szovjetunióból 5. - A ,_örög kormány elrendelte a felkelés felszáraolsáiát 6. - A pályaudvari szénlopások veszéleyztetik a vasúti forgalmat 6. - Megnyilt a bécsi francia intézet 6. - Működik az Izlandi Hekla/hekla/ tűzhányó 6. - Napijelentés az egyiptomi koleráról 6. - Londonba érkezett a török vezérkar főnöke 7. - Nehézségek a brit-jugoszláv kereskedelmi szerződések utjában7. - Megnyilt a máltai parlament 7. - További intézkedések a berlini feketepiac letörésére 8. - Lengyel katonaszinészek Csenszlovákiában 8. 7 Megkezdi működését a nemzetközi menekültügyi szervezet 8. Ausztriában - A brit amerikai övezetből »ár nem adnak ki háborús bűnösöket 8.-9. - Sziám tiszteletben tartja kötelezettségeit 9. - Gottwald miniszterelnök befejezte pozsonyi tárgyalásait 9. - A jugoszláv rendőrség titkos rádióadóálloraást leplezett le lo. - Késedelmet szenved at angol-szovjet kereskeéelmi tárgyalá- lo. sok újra felvétele - Küszöbön áll az osztrák pénzügyi reform lo. - a brit övezetben levő német sajtó nem vesz részt az antikom-11. munista propagandában - Do&ányvásárlási egyezmény Németország nyugati övezetei és 11. Amerika között - Ausztriának 81.ooo-rel több köztisztviselője van,mint 1937-ben 11. - A gráci Alpenland -rádiódó a köztársasági elnök életrajzát 11. közli - Kina részt kivan venni a német béketárgyaláson 11. - Nagy sikerrel zárult a budapesti jug-os/láv könyvkiállítás 12. - A külügyminiszterhelyettesek értekezlete 12. - A pakisztáni kormány tiltakozik 12. - Angol aggodalmak a palesztinai bizottság javaslatával kap- 13. \ csolatban J - Az amerikai kommunista párt levele a törványhozás tagjaihoz 13. j - Kasiüirban elpusztult egy zárda 13. 1 - Egyiptomi kolerajárvány - jelentés 13. ' - Befejeződött a nemzetközi társadalombiztosítási értekezlet 14. - Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ismertetése az iskolákbanl4. - A török köztársasági elnök Isztanbulba utazott 14. - A genovai ifjúság tüntetése a békéért , 14. - Svájci ujságirók látogatásaa a diósgyőri vasgyárban 14. - Luca pénzügyminiszter a pénzügyi reformokról 15. - Szakadás a román liberális pártban 15. - Repülőgépszerencsétlenség Oklahoraában 15. ~- i *83n i idősek Görögországban 15. (ryarOrs^osj

Next

/
Oldalképek
Tartalom