Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. október/3

1947-10-21 [0069]

_ I 1947. október 21. folyt. - Feloszlatták az angolszász tudósitók moszkvai egyesületét 54. - Kiutaisotották Triesztből a jugoszláv gazdasági bizottságot54. - A magyar Sátor István volt a Prágában leleplezett nemzet- 55. közi szervezet genszterbanda főnöke - Az USA átveszik a braziliai érdekek képviseletét a Szovjet-55, unióban - Magasrangu csehszlovák katonatisztek - mint kémek 55. - Trieszti lap a magyar nagyvállalatok vezetőinek külföldi 56. utazásairól - Az osztrák rendőrfőnök ügye 56. - Osztrák lépés a megszálló hatalmaknál a katonai biróságok 56. ügyében - Repülő csészealjak tűntek fel Dániában 57. - Téli táborokat állitanak az Exodus utasainak rendelkezésére57. Németországban - Amerikai forgatókönyviró a kommunistaság vádja alatt 57. - Javult az angol külkereskedelmi mérleg 58. - Truman ismét értekezletre hivta a kongresszusi pártok beze-58. tőit - A szófiai brit követ átadta megbízólevelét 58. - 1939 óta megkétszereződött az amerikai munkás heti kerese- 58. te - Óceántudományi kongresszus Kopenhágában 58. - Angol lapok a német békerendezés kilátásairól és a jóváté- 59. télről - A brazil-szovjet diplomáciai kapcsolatok megszakadásának 59-61, előzményei - A magyar rendőrküldöttség jugoszláviai látogatása után visz-60. szautazott Magyarországra - A jugoszláv köztársasági^párt lapja a magyar kormányküldött-60. ség belgrádi látogatásáról - Brazil egyetemi hallgatók a szovjet nagykövetség ellen 61. - A román munkáspártok egyesülése után összevonják a polgári 61. pártokat is? - A Román Nemzeti Bank nem ad több kölcsönt 61. - A magyarországi építőmunkások levele az újvidéki ^agyar Szó-62. ban - Tilos a köztistviselők álláshalmozása Romániában 62. - ítélet Sztancsev bolgár tábornok és társai ügyében 62. - "A Szovjetunió az egész világ demokratikus erőinek sziklavá-63. ra" - Tildy Zoltán köztársasági elnök megnyitotta a magyar-bolgár 64T66. kulturhetet - Időjárásjelentés 67. - Trumannál ujabb törvényhozói értekezlet lesz 67. - Isztanbulban tartják meg a közeikeleti államok munakaügyi 67. konferenciáját - Loo^-kal emelkedett Románia földgáztermelése 68. - A Pánamerikai Unió igazgatósági tanácsának határozati javas-68. lata - Az amerikai protestáns egyház az élelmiszertakarékossági had-68. járat sikeréért - Japánt gazdasági válság fenyegeti 68-69. - Izvesztija-cikk a gyarmatok ügyéről 69. - Ujabb lapbetiltás Görögországban 69. - Eden és Attlee beszédével megkezdődött a brit parlament 7o,72. vitája - Súlyos v-'dak Rundstedt ellen 71. - Adolphe Menjou kommunista központnak tartja Hollywoodot 71. - Lorjfcz fenyegetőzik ... 71. - A Lordok Háza is megkezdte vitáját 72. - Budapestre is ellátogat az európai gazdasági "bizottság kül- 72. • döttsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom