Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. szeptember/2

1947-09-16 [0066]

- Aranyat gyűjtenek a bécsi operaház ujjáépiétésére 1. - A lopott gyermek 1. - Ug széntelepeket találtak Felsőausztriában 1. - Bethouart tábornok ajándéka a bécsi gyerekeknek 2. - Modern Mucius Scaevola 2. - Jablecskov orosz tudós jubileuma 2. - Kétmillió gyümölcsfát ültetnek Tiroliban 2. - Megemlékezés Pirovovról 3. - Négyszer ikrek - Az Egyesült Á, lamok lakosainak száma 143.311.ooo-re becsülik 3. - Romániai irók magyarországi látogatása 3. - Amerikai javaslat a Balkán-kérdés napirendre tűzéséről 4. - Jugoszláv állásfoglalás az amerikai javaslat ellen 4. - Hurricane az .Egyesült Államokban 4. - terjed a gyermekbénulási járvány Berlinben 4. - Egy artista csodálatos megmenekülése 5. - A görög demokratikus rádió az uj kormányról 5. - Támadás egy szlovák kultúrház ellen Triesztben 5. - Zavargások Triesztben a békeszerződés érvénybeléptekor 6. - A romániai szakszervezeti választások nagyrésze befejeződött 6. - loo brit szakszervezeti tagot gyógykezelnek Csehszlovákiában 6. - Az olasz miniszterelnök rádiószózata 7. - Francia-amerikai egyezmény Port Liautoy- ügyében 7. - Az Exodus utasainak létszáma hattal bővült 7. - Harriman:Angliának szenet kell exportálnia 8. - Hat arab lelőtt egy brit tisztet 8. - Felrobbant és lezuhant egy négymotoros bombázó-kilenc halott 8. - Támadások a gorziai szlovén újságok szerkesztőségei ellen 9. - A Biztonsági Tanács levette napirendjéről a görög kérdést 9. - Pénzügyi szerződés jött létre Németország angol-amerikai öve-9. zete és Dánia között - Ujabb jelentés a szlovákiai földalatti mozgalomról lo. - Anglia felveszi a diplomáciai kapcsolatot Ausztriával lo. - Fernandez visszautasította a trieszti kormányzói tisztet lo. - Tovább pusztit a tiroli erdőtűz 11. - Ferna/ldi Edit sikere a Haydn-ünnepségen 11. - Bezárult a bécsi vásár 11. - Indonézia elnöke a közvetlen tárgyalások mellett 11. T A párisi munkásszövetség a sztrájkok ellen 11. - Több ország a vámunió mellett 12. - Az olasz határsáv átadaása Franciaországnak 12. - Kivonultak az angol és amerikai csapatok Venezia Giuliából 12. - Az angol rádió naponta helyszini közvetitést ad az Egyesült 22. Nemzetek teljes üléséről - Az osztrák külügyminiszter bizik az államszerződés mielőbbi 13. létrejöttében - Miskolcon is megindult a gyűjtés a Lánchid ujjáépitéiére 13. - A berlini egyeztető bizottság ülése 13. - Halálos sérülés a-borsodnádasdi lemezgyárban 13. - Wallace Palesztinába készül 14. - Két uj repülőgép-anyahajót kap Ausztrália 14. - Birói kinevezés 14. - Egyetemi tanári kinevezés J-4" - A Pázmány P^ter Tudományegyetem megnyitó ülése 15. - Az angol sajtó az Egyesült Nemzetek teljes uleserol 15T lb » - Országos vásár r 16. T Az amerikai Vöröskereszt magyarországi megbízottjának látó- 16. ugatása Szekszárdon - Megindult a sarkadi cukorgyár termelése 16. - A jugoszláv erők megkezdték Pola megszállását 1$. - Az angol sajtó az arany-eladásról - A Szofulisz kormány tovább folytatja a demokraták üldözését 17. - Néhány napon belül"eltávoznak ahgolszász SLEB- tagok 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom