Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. szeptember/1

1947-09-01 [0065]

- Amerikában már müicödik egy atomerőmü-telep 1. - Újfajta angol siklórepülőgép 1. - Újra férjhezmegy a világ leggazdagabb lánya 1. - Shaw irja a Szent Ferencről készülő film dialógusait 2. - Katolikus népi kollégium Zalaegerszegen 2. - Pollit kommunista főtitkár levele Attlee miniszterelnökhöz 2. - Egyhangú szavazással véglegesen jóváhagyták az amerikai vé-2-3. delmi egyezményt - Kuraszov vezérezredes jegyzéke Figl kancellárhoz 3,5. - Választási részleteredmények l y 6-15,l 22-23,28 3o-33 9 34,37,44 45. - Két világkörüli repülő Brüsszelbe érkezett 16. - A paraguayi elnökválasztás február 15-én lesz 16. - Amerikai tudósok tanulmányozzák a Japánban ledobott atom- 16. bombák túlélőit T Elfojtották az ecuadori katonai lázadást 16. - A paraguayi képviselőválasztások is február 15-én tartják 16. - Letartóztatták Pintér Ernőt,a Bécsi Naplót előállitó nyom- 17. da vezetőjét - Gázkorlátozás Bécsben 17. - Pigl kancellár fogadta Bellenger angol hadügyminisztert 17. - Uj rövidhullámú adóállomás Ausztriában 17. - Felemelték az osztrák napilapok árát 17. - Kinai vélemény a békeraxifikálásról 18. - Truman elindult az amerikaközi értekezletre 19. - Ramadier további takarékossági intézkedéseket helyezett 19. kilátásba - Indonéziai harcok r 19. - Sok a gépkocsibaleset az Ehyesült Államokban 2o. - Pasiszta tüntetés Londonban 2o. - A palesztinai vizsgáló bizottság elkészitette jelentését 2o-21. az Eygesült Nemzetek számára - Kuraszov tábornok válasza a lobaui olajfinomitó ügyében 21. - Negyvenhárom millió dollár értékű amerikai segélyszállitmáy21. van uton Amsztria felé - A sztrájkoló angol bányáfezok egy része megkezdte a munkát 21. - A moszkvai rádió jelentései a bekeratifikáció külföldi 2 ,. visszhangjáról - A Tass a magyar választásokról 24. - Az amerikai munkaügyi miniszter a szakszervezeti mozgalom 24. szabadsága mellett - A moszkvai rádió különtudósitój nak ujabb jelentése/választ/. 25T26 - Moszkva a békeszerződés ratifikálásának magyarországi vissz25. hangjáról - A TASS a magyar kormánynyilatkozatról 25. - Angol hetilap a palesztinai kérdés kihatásáról 27. - Újból életre hivják a cserkész-mozgal/ómat Németországban 27. - Truman elnök Trinidad szigetén 27. - Halálos kerékpárszerencsétlenség 27. - Reuter jelentés a magyarországi választásokról 28. - Károlyi Mihály nyilatkozata egy francia lapnak" 29. - Tejellenőrzési razia a fővárosban 32, - A szlovák felkelés emlékünnepén Sztálint és Rooseveltet 32. Turócszentmárton díszpolgárára választották - Mandzsúria uj katonai parancsnoka elutazott Mukdenbe 32. - A béke -ratifikáció finnországi visszhangja 33. " A z an S Ql mi ^ sz Í ó elhagyta Dániát I Magyar Országos I Z' - A görög santo támadja Caldarisz kormányát ~ *» 54. to I Levéltár

Next

/
Oldalképek
Tartalom