Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. augusztus/2

1947-08-16 [0064]

Angol lapok az európai vámunióról 18 Bomba a gyerek kezében 19 Pályázati hirdetmény elektrotechnikai tanszékre 19 Pályázati hirdetmény erdőrendezési tanszékre 19 A hollandok letartóztatták a batávuau Nemzeti Front elnökét 19 Szerkesztőségek figyelmébe a szeptember havi papirellátás tárgyában 20 Az ország belsejébe telepitik a németeket Csehszlovákiában 20 Az atombizottság albizottsága elhalasztotta a szovjet javaslat tárgyalását 20 Kormánybizottság a 800 áves Moszkva ünnepségeinek elő­készitésére 20 Helyreigazitás a t.szerkesztőségek figyelmébe szóló hirének szövegében 21 A Gazdasági és Társadalmi Tanács módositotta a sajtószabad­ság fogalmának meghatározását 21 Bolgár törvényhozok küldöttsége Visinszkij külügyminiszter­helyettesnél 21 Nagyarányú gabonacsalás 21 Egy kilogram a rendkivüli cukoradag 22 Uj tej- és tejtermék árak 22 Ramadier Lyonból visszaérkezett Parisba 22 Felakasztottak egy négyszeres rablógyilkost 22 Vízállásjelentés 23 Kézigránát a gyermek kezében 23 Az uj budapesti lengyel követ érkezése 24 Az angol légierő létszámát is csökkentik 24 A német bányászok követeléséi 24 Országos vásár Pápán 24 Uj tanoncotthon Baján 24 Időjárásjelentés 25 Hivatalos állásfoglalás a németországi tüzesetekkel kapcso­latban 25 Az amerikaközi értekezlet nyitott kérdései 26 Ivan Kovaljov szovjet közlekedésügyi miniszter nyilatkozata a szovjet vasutak multévi munkájáról 27-29 Amerikai haditechnikai szakértők és repülőgépek érkeztek Görögországba 29 Szaporodnak a napközi otthonok Somogyban 29 Pusztitó orkán Ceylon szigetén 19 halottal 30 Felvonták a hindesztáni zászlót az ódelhii Vörös Erődre 30 Az amerikaiak magatartása Jugoszláviával szemben 30-32 Nehru: Szabadságunk Ázsia többi népeinek szabadságát is jelenti 33 A skandináv külügyminiszterek értekezlete 33 Markosz: A népi kormányzat detronizálni fogja Pál királyt 33 Az első ármegállapítások Romániában 33 Nincs sok remény az eltemetett 95 bányász megmentésére 34 A jaffai lengyel menekültek a Vöröskereszt védelmét kérik 34 A kormánycsapatok vi^szarotitották a felkelőket Paraguayban 34 Nem érvényesek az eddigi okmánybélyegek Romániában 34 A^zsil-völgyi szakszervezeti választások eredménye 34 Cáfolják Schönaich-Garoleth herceg letartóztatását 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom