Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. július/2

1947-07-25 [0062]

Az uj olasz követ Hihá3yil miniszternél. o- Küm Vó/Gyl Vé Bánt a Sáagyar Távirati Iroda jelenti, Girogio Banzoni, Olaszország ki j onnan feiiiievezétt budapesti követe pénteken délben tisztelgő látogatáson jelent me$ a külügyminisztérium vezetésével ideiglenes© megbizott I.Tihályfi Ernő-tájokoztatésügyi miniszternéii • akinefc átadta megbiző-le veiének másolatát. Légi közlekedés Svájo és Délairike kőzett* HSyh Da/Da/Gyl Vá Bar n , július 25. ' /A svájci rádió jelentése szerint augusztus 3-án megindul a légi utasforgalom S v ájc és Délafrika.között. A repülő­gépek 21 órakor hagyják el Genf-űointrin repülőteret és mo.net- ronászerűen hárma d na o 15 órakor kell mesférkezaiök Johannesburgba. • Amv ' •" • -' > Megkezdte tanácskozásait a csehszlovák-jugoszláv vegyes bizo ttság, \ I '• mm ;^ r "7;*';^v',\kVL : > • ' SS Ca Pi/Sp/Gyl Vé Prága, július 25,/Csehszlovák Távirati Iroda/ A csehszlovák-jugoszláv vegyesbizcttság, ame­lyet azért létesítettek, hogy kidolgozza a Csehszlovákia és Jugoszlávia kőzett megkötőtt kulturális egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét, a prágai külüfyminiozt6*riutóban pénteken délelőtt tartotta első ülését. A megbeszélésen közoktatásügyi kérdése­ket tárgyaltak. A kiküldötteket több .szakértő támogatta#/li'TI/ Szent-Györgyi Albert az oxfordi egyetem'díszdoktora. 0, fcr/Hb/Gyl Vé 0 x f p i"'d , július 25,/Beuter/ Az' oxfordi egyetemen e hét végén kezdődik meg a nemzetközi fiziológiai kongresszus. JSzzel kapcsolatban az oxfordi egyetem több híres külföldi fiziológusnek diszdotfetori' oklevelet nyújt át, A kitüntetett " dán, magyar és argentin tudó­sok kőzett szerepel "Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem biokémiai tanára, aki "a C-vitamin i~lf eJdozese körül végzett munkálataiért Nobel-dijat kapott.ffaSt/ -p-

Next

/
Oldalképek
Tartalom