Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. július/2

1947-07-17 [0062]

Uj tudomány: a fényképolvasás 1 Emelkedett a jugoszláviai fürdőhelyek idegenforgalma 1 Helyreállították a szolnoki muzeumot 1 Esőköpeny,amely a női kézitarsolyban elfér 2 Lódznak 559.ooo lakosa van 2 Növekszik a lengyel kohóipari termelése 2 A lengyel kikötők ujabb csucstermelése teljesítménye 2 A lengyel halászhajók júniusban 4393 tonna halat fogtak 2 A jugoszláv nemzetgyűlés alelnöke a macedón—problémáról 3 Sajtótanács felállítását sürgetik Angliában 3 bolgár köztársasági elnök kitüntette a román delegáció tagjait 3 Fenyegető tüzelőanyaghiány Svédországban 4 Titkos szervezkedésit lepleztek le Varsóban 4 Az USA kormányzói Marshall külügyminiszter mellett 4 Sforza gróf nyilatkozata a Le Monde-ban 4 Marshall sürgeti a ruhr—vidéki széntermelés fokozását 5 A brit szállitó munkások az árleszállításért 5 A Stern-csoport vádolja az UNO palesztinai bizottságát 5 Moszkvai rádió magyar vonatkozású kommentárja 6 Terjed a sztrájk IChartumban 6 A minisztertanács felhatalmazta Ramadiert a bizalmi kérdés felvetésére 7 A szocialista párt visszavonja inditványát/Franciaország/ 7 Biztosítják a létminimumot a francia dolgozóknak 7 A francia szocialista párt Görögországért 7 Ismét növekedett Anglia kivitele 8 Az uj aranybányák korlátlan lehetőséget nyújtanak a délafrikai bevándor* lóknak 8 Óriási viharok Angliában 8 Amerika± hajlandó szeptemberre halasztani a japán béketárgyalást Három halálos itélet Dachauban 9 Állandósítják a los—alamosi atombombagyárat 9 Sztálin foga dta Enver Hodzsát 9 A francia nemzetgyűlés elfogadta a közalkalmazottak fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslatot lo Amerikai képviselők a Palesztina-kérdés tisztázásáért lo Július 24-én Genfbe utazik a palesztinai vizsgáló bizottság lo Ismét megjelent a román nemzeti parasztpárt lapja 11 * Az angol kommunista párr a letartóztatott görögök szabadonbocsátásáért 11 r Heves robbanások Jeruzsálemben 11 Zervas: a kormány és a hadsereg ura a helyzetnek? 11 A pápa beszéde a dolgozók jogairól 12 Szombaton határoznak Ausztriában a béremelés értékéről 12 Önálló listát állit fel az osztrák szocialista párt az üzemi bizottsági választásokra 12 } Hamisítják a zsemlyét 13 > A kereskedelemügyi minisztérium cáfolata 13 A fasizmus kiirtásától még messze vagyunk - állapítja meg a moszkvai Novoja Vremja 13-14 Borzalmas tracgáotl gyermektragédiát okozott egy náci épitésü olaszországi hadiberendezés 14 Lövöldözések az osztrák-jugoszláv határon 15 Összeütközött két kanadai &ajó 15 A Times a párizsi értekezletről 15 Az osztrák közlekedésügyi miniszter a közlekedési nehézségek okairól 16 Kiemelik a Duna bajai szakaszán elsüllyedt hajókat 16 Megszervezik a bácskai háziipart 16 I Az amerikai külügyminisztérium megjegyzései a japán béketárgyalások 1 terveiről 17 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom