Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. március/1

1947-03-08 [0053]

Borsodi árvízhelyzet. Kir o- 3J/m/Gyl m Miskolc, március 8. <i buéUpesti gyorsmotor ós és a személyvonat pénteken az esti érákban még áthaladt az emődi pályaudvaron, szom­baton reggel azonban Úrnőd állomás jelentése szerint Füzesabony és Miskolc között megszakadt a vasúti összeköttetés. Jmod környékén as országutat 7-800 méteres szakaszon viz borítja, amely nagy terülcti"szántóiölővt is elöntőt:, áradat Mái kézségbe le behatolt és több ház viz alá került, * közúti öss ... kö etet és t nagy kerülővel tartják fenn. Ernőd környékén a vasúti pályatest mintegy 100 méteres szakaszon viz alatt áll. *- vasút 50 főnyi munkaerő rendelkezésre bocsátását kérte 2m5d községtől a viz levezetése céljából, JL töltést át fogják Vágni, hogy a viz nag:obb terüle te n helye ák edhessék el, ezrnajo lehetővé teszi, a vasúti összeköttetés helyreállítását is. ámig ez megtörténik, átszállással bonyolítják le a személyforgalmat. áz Jgcrpatak is kilépett medréből és.EgorlövJ' kör­nyékén 800 holdat elöntött, áttdl tartanak, hogyha a viz gyors lefolyását nem tudják bist o-ltani, akkor ezen --- tar ül csen nagy mezőgazdasági károk következhetnek be. .á megáradt patakok miatt a.- abaujmcgyel Halma,] környékén is komoly" a helyzet, Szikszóról, robbantókülönitmény ki­rendelését kérték a vasúttól'* n ;lyn..k munkája után az árvízveszély elmúlt./KTl/ Bognár József miniszter Debrecenben. Klr o- NÁ/ETav/Gyl Bl Debrecen, március 8, Bognár Józeof tájékoztatásügyi miniszter szomba­ton délben felesége társaságában Debresénbe érkezett, á repülő­téren Öry István és Balogh István főispánok üdvözöltél:. - miniszter a repülőtérről s egyetemi klinikai telepre ment, ahol ti as köz­gyűlésen avatták sub* ausplcius almac matris doktorrá Tamás :y Jenő miniszteri e^éá titkárt, a k^cskóméti jogakadémia rondlcivüli tanárát. üz avatáson aközt araa&áő,l elnök kópv ihletében jelent meg a mi­niszter, a mihi=z%erelaöí:ö i Őr. Csiffra Kálmán, a minisstorelnökség elnöki osztályának v,.zet áe képvisel tv., Bozőky ..erenc rektor elnöklésével folyt le az egyetemi tanács ülés-. ő*z ünnepélyes szertartás során Bacsó Jenő jogikari dékán avatta fel az egyetem uj doktorát, méltatva a jog­tudományban eddig le ólért kiváió érdemeit. Azután dr. Tamás sy Jenő olvasta fel ez alkalomia készitett tudományos órtJiezését. Bognár miniszter a szombati napot Debr-ccnb.n tölti. Délután a Dóri Múzeumban tartandó Puskin-ünnepélyen ve ez részt, cete pedig a Független Ifjúság ünnepélyén jelenik meg és éjszaka ut« ik vissza a fővárosba./Míl/ Q

Next

/
Oldalképek
Tartalom