Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. március/1

1947-03-01 [0053]

- Harmincnégyezer külföldi náci ügynök névsorát közölték Ameri­kában l.old, - Minden harmadik angql hisz a kísértetekben ' 1. - Az uj amerikai fényképészeti találmány részíetei- 1-2. - Az atomeróhajtotta első repülőgépek pilótanélküliek lesznek 2. - Régi angol kéziratok gyűjteménye a Szovjetunióban 2. - Március 15.-e a francia rádióban 3. «- A bukaresti sajtó a Romániának nyújtott külföldi támogatásról 3. - Románia rásztvesz a kairói interparlamentáris unió értekezletén 3. - Rendkivüli intézkedések Brüsszelben 4. -, "Tengeri harc" illegális^zsidó bevándorlók és brit tengerészek • között . • 4. - Hazaérkezett az osztrák delegáció Parisból 4. - Károlyi Mihály Pécsre érkezett 4.7. • - Az első amerikai segélyszállítmány megérkezett Romániába 5Í - A romániai szlovákok hazatelepülése 5. - A bukaresti királyi palota ujjáépitése 5. - Tuk Jákovot nevezték ki Albánia belgrádi ^ követévé 5. - MacHarney üdülésre Svájcba érkezett ' 5. - Anglia befizette teljes költséghozzájárulását a nemzetközi pénz­u ügyi alapba 6. - Emir Szaud szombaton utazik haza Londonból ' 6. - Ujabb tízmillió dolláros amerikai kölcsön Hollandiának 6. - Az'amerikai rádió a kinai helyzetről 6. - Svágcban korlátozzák a vasutak fűtését 6. - A Guido Schmidt-bünper tárgyalásának harmadik napja 7. - Tiso perében egy volt SS tábornok tett vallomást 7. - A^lengyel kormány hozzájárult az uj varsói brit követ kineve­zéséhez 7. - 39 millió font ujabb költséghozzájárulást kért a kormány a brit övezetek számára 8. " - Truman elnök sajtónyilatkozata Hoover tervének pénzügyi fedeze­téről ,9. - Nagyobbmennyiségü élelmiszer érkezett Bulgáriából Romániába 9. - Japán háborús bűnösök felelősségrevonása 9. - MacCloy lett a Világbank elnöke 9. - A francia»brit szerződés katonai határozatai 9-lo. - Amerika a potsdami egyezmény alapján áll lo. - Elsüllyedt egy spanyol személyszállitóhajó lo. - Árvízveszély fenyegeti Trinidad városát lo. r Az osztrák parlament elfogadta a kollektív szerződések bevezeté­séről szóló törvényt 11. - Lemondott a kinai miniszterelnök 11. - Egy boliviai várost pusztulással fenyeget az árviz 11. - Az Egyházak Világtanácsának küldöttsége Alexandriában 11. - M a gyar vegyesbizottság utazik Bécsbe 12. - Angliában munkához futtatnak tizezer Ausztriában élő külföldi menekültet 12. - Felakasztották Pilz Leót és három társát • 12. - Truman elnök rádióbeszédet mond a nemzetközi helyzetről 12. - Krokodilusok Trinidad utcáin 13. - Syrankiewicz a német békeszerződés és a lengyel-szovjet szerző­dés kérdéséről tárgyal Moszkvában 13. - Minisztériumok összevonása az orosz-szovjet köztársaságban 13. - A bécsi iskolásgyermekek több mint 7o százaléka rosszul táplált 14. - Molotov fogadía a holland követet 14. - A Szovjetunió uj közegészségügyi minisztere 14. - Truman fokozni kivánja az Ínségeseknek nyújtott segitsóget 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom