Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. február/1

1947-02-01 [0051]

-t~ —T 1 • J- V »-< -A- V~4> -i- • - Francia irodalmi hetilap Magyarország szellemi áramlatairól 1. ' - A romániai magyar szövetkezeti központok helyzete 1-2. - Áttelepülő romániai magyarok helyzete 2. - Két év óta nem esett eső a Sinai-félszigeten 2. - Szovjet expediwió indul Kelet-Szibériába 2. - A bjelorusz köztársaság ujjáépitésé 3. - Országos sakkmérközés kezdődik Leningrádban 3. - Tilos a jelmez a görögországi farsangon 3. - Csökkentik a román külképvisletek létszámát 3. - Gyászistentisztelet Budapesten Gusztáv Adolfért 3. - Hétfőn temetik Parisban Grace Mooret 4. - -aatszáz illegális zsidó bevándorló útnak indult Le Havreból 4. Palesztina felé - Truman átirata az amerikai zsidósághoz 4. - A Mozlim Liga az indiai nemzetgyűlés felolszlatását követeli 4. - A New York Times szerint Ausztria kérelmei méltányosak 4. - S^akasits Árpád nyilatkozata a lengyel Távirati Iroda kikül 5. dött munkatársa előtt - Szántó Zoltán magyar követ a jugoszláv külügyminiszternél 6. - Kéthly Anna nyilatkozata a Lengyel Távirati Iroda munkatársa 6. előtt - Tüntetések Szlovén- Karintia mellett Szlovéniáoan 6. - ^egszünt az olaszországi szövetséges ellenőrző bizottság mükö7. dése - Elnapolták az Albánia elleni brit panasz vitáját 7. - összeütközött két francia vadászgép 7. - Csökkentik a svájci rádiók műsorsugárzási idejét 7. - Lord Beveringe berlini búcsúbeszéde 8. - Nagy a gyermekhalandóság Csehországban 8. - A bolgár tájékoztatási miniszter a román ujságirók és müvé- 8. szek értekezletén - Sziámban elraboltak egy katolikus papot 8. - ^egegyezés az olasz kormányalakításban 9. - Pusztitó erejű földrengés az Azori-szigeteken 9. - A Biztonsági Tanács kedden folytatja a leszerelés kérdésének 9. megvitatását - Lengyelország háborús embervesztesége halottakban több mint 9« hatmillió - A görög szabadharcosok üzenete aa angol néphez lo. - "O aszország alá kell hogy irja a békeszerződést lo. - Sztrájkolnak az esseni bányászok lo. - "Ha nincs kenyér,nincsen szén" lo. - Cáfolják az amerikai-kinai titkos szerződés létrejöttét 11. - Magyarország kilencezer tonna gabonát kap Anerikától 11. - Megromlott Bécs közbisztonsága 11. - Eelemelik a villanyáram diját Bécsben 11. - A Görögországból kiküldött vizsgálóbizottság megkezdi munka- 11. ját - Angliában emelkedik a hőmérséklet 12. - Összenőtt ikrek születtek Délafrikában 12. - Franciaország erős csapatutánpótlást küld Indokinába 12. -, ílelmiszerfelhozatal 13. - Jugoszláv,bolgár és görög kiküldöttek felszólalása a balkáni 13. bizottság ülésén - Truman váratlanul sajtóértekezletet hivott össze szombatra 14. T Osztrák lapok Kunfi Zsigmond hervadhatatlan érdemeiről 14. - Az angol rádió cáfolja a len^gyel külügyminisztérium szóvi- 14. vőinek állitását - A Svájcban lévő német letétek kutatás a 14. - Angol lapok a kormány palesztinai intézkedéseiről 15. >rmzugoI^ mes az angol-szovjet viszonyról 15. íltár I

Next

/
Oldalképek
Tartalom