Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. január/2

1947-01-16 [0050]

- A szovjet Vöröskereszt ajándéka az albán Vöröskeresztnek 1. - Különös lélekvándorlás! eset 1. - Svéd ujságiró jön Magyarországra 1. - Gépkocsilopás rendelésre 2. - Svéd vándorkiállítás 2. - Hadj'rat Angliában a tűzkárok csökkentésére 2. - Emelik a tanitók fizetését Amerikában 2. - * Newyorki Times körkérdése:"Hol élnek a legjobban az ipari 3. civilizáció élmunkásai?" - A. Végh-kvartett berni hangversenye 4. - A távolbalátás közvetitése az Egyesült .államokból 4. - román rádió segélyakciója a szárazság sújtotta területek 4. lakossága részére - A vrhboszniai érseki birtok felosztása 4. - "Albánia erős idegzetű" - irja a E a skimi 5. - Veszélyben az ausztriai megszálló hatóságok lapjainak meg- 5. jelenése - Ismét üzembe helyezik a Steyr-müvek egyrészét 5. - Amerikai tudósitók tanulmányozzák a megszálló amerikai had- 6­sereg helyzetét - Előadást rendeznek Bécsben -"enin halálának évfordulóján 6. - Mihály király fogadta a román minisztertanács több tagját 6. - Francia könyvkiállítás Bukarestben 6. - ^ japán háborús uszitókat kizárják a szakszervezeti tisztsé- 6. gekből - Hivatalos jelentés Blum londoni látogatásáról 7. - Olasz hazaárulók halálraitélése 8. - Kinai kommunista tábornok nyilatkozata Marshall jelentéséről 8. - karintiai hatóságok szlovénellenes magatartásáról 8. - A Daily Worker a kommunisták üldözéséről Indiában 8. - Nem valószinü,hogy a német békeszerződés "izleni" fog a néme-9. teknek - Bynes hétfőn aláirja a békeszerződést 9-lo - Champetier de Ribes a népi köztársasági mozgalom köztársaságilo. elnökjelöltje - Egy 23 íves német fiatalember át akarta venni Németország lo. vezetését Hitlertől - Madridi munkások sztrájkja lo. - Gromiko beszéde a Biztonsági íanácsban 11. - Holtponton az angol szállitó és dokkmunkások sztrájkja 11. - A Tiso-perben Hitler optimizmusáról vallott Csatlós 12. - Fegyveres banditák támadása egy lengyelországi választóbizott 12. ság ellen - Bierut Lengyelország készülő uj alkotmányáról ' 13. - Bombamerényletek TransJordánia fávárosában 14. - A polgári jogok védelmére alakult amerikai bizottság ülése 14. - ^ lengyel miniszterelnök a kormánypártok tömbjének választá- 14. si esélyeiről - A Magyar Vöröskereszt ausztria és németországi bizottságának 14. munkája - Az angol-francia egyezmény visszhangja 15. - Az osztrák lapok beszüntetik megjelenésüket? 15. - Hajnalig tartó tanácskozás után csütörtökön délután folytat- 16. ják a Biztonsági Tanács ülését - A Volksstimim/ie a külügyminiszterhelyettesi értekezletéről 16. - Elindult Washingtonba a magyar kormány megbizottja 17. - Az olasz miniszterelnök uton van hazafelé 17. - Az Humanité az angol-francia szövetsgé tervéről 17. - Ujabb titkos fegyverraktárákat találtak Trieszt környékén 17. - Bánaylégrobbanás Pennsylvaniában 18. - Az osztrák kormány felhivása Ausztria lakosságához 18. I Mnn\/ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom