Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. november/1

1946-11-14 [0045]

Kedvezményes áru baromfikiosztás! akció. M o- Bk/KF 5 A baromfitenyésztés minőségi s .cég vonalúnak f 1 fejlesztése céljából esidéfl is* lebonyolításra került az ai-.aiai veaaéayea áru baromfikios••-.sasi akeié .Leoonyolitásái* a earomfi-és e»yéb í:isáliattsnvésztök országos egyesülete végsj,Igónv -.éseket ö rar megyei -aziasági felügyel őséghez kell benyújtani. Az akció keretében á readeikezéflN áli.ó tenyész­ac Tagból- elsősorban a baromfi te ó vésztő mintaközségek i:euvéssaayag­3-Ükségletét elégilik ki és ctak óasodaorban teszik figyelembe eg/eo baromfitenyésztő? igénylését. A kiosztásra kerülő fcenvéssbaromfiak kedvezmé­nyes térítési ára: tyuk-ós kacsaféléknél Öt forint, pulyka- és ludf eleknél 15 forint, a gyöngyösöknél pedig 3 forint. MTI/ -•­Téglával cserélték ki e£ • UIÍRRA-csomagé.bar. a ialpbőrt. Kir o- N4yHav/PI Debrecen, november 14. A Debrecenbe legutóbb érkezett ÜNRRA-adomanjr egyik csc.agjáb; n a jelzett telpbőr helyett tégla volt esOaagói.ve. Az üggyel kapcsolatban meglő? ült á vizsgálat. /MTI/ Döntöttek a nyíregyházi színház ügyében. Tud o- Ná/Hav/Pl Debrecen , november 14. A nyiregvháZal szinhá'.ápülat hasén, tatának kérdésé­ben vita ma-ült fel, hogy az épületeszinház vagy moéi céljaira va­gyék-e igénybe, A nyíregyházi színigazgatói kijelölést korábban Belezne? István,a őabreceni Csókonsi-Ssinház igzgatéja kapta meg. A belügyminiszter a kérdésben Seabd Kálmán dsbreoeni polgára-start jelölte ki döntőbírónak. A döntés szerint nyolo hőn.pon át mozi, aé**y hónapig padi*: szinház működik a nylragyházi színház- épületében. /MTI/ Gyeraektragédia Uezőiadányban. Tud o- Ki/Hav/Pl Nyíregyháza , november 14. Ableszár Jóesaf me zőládányi földműves a mezőn dol­gozott, f aeaégc padig a kis varöai vásárra mént. ötéves ülge'nevu és; kii- nohónapos Erzsébet nevű gyermekeiket nagyapjukra bízták. Idősebb Koleszár József kitaant fát vágni, közben as ötéves Olga ii­vette s tiizrSl a forró vizet, beleöntötte a mosdótálba és mint édes­anyjától látta, be le állította kilenchón-pos gugét, hogy megfürössze. A gyermek sikoltozására besiető nagyapa első segélyben részesített? a szerencsétlen kisgy-i.-tu.kat, m= jd később beszállították a nyíregy­házai Erzsébet-kórházba, da már nem leintett r. : Jta segíteni, mart súlyos égési sebeibe belehalt. /.'TI/ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom