Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. szeptember/2

1946-09-25 [0042]

Yrr Té/l/i4a37 íl e w Y o r k, szeptember . /..F / Lehman, az UTOA volt főigazgatója szakszarveze ­ti munkások előtt tartott beszédéten kijeleut ette, Eszajtameii­kánaK. teljes és nyílt megértést kell tanúsítania , mert osak ez . biztosithatja a tartós békét. Lehman nem tett emlitést Waliace­r-ól, akinek külpolitikai nézeteit helyeslik a szakszervezeti munkások, de hangoztatta, milyen nagy fontossága van a tartós béke megteremtésének ós utalt azokra a hatalmas erőfeszítésekre, amelyeket Franklin Roosevelt fejtett ki ebben az irányban ./MTl/ Október elsején hirdetnek ítéletet a nürnbergi perben» Yrr By/KF/Mn37 Nürnberg, szeptember 25. A-FP/ L nürnbergi háborús bünperbon október elsején hirdetnek ítéletet. /MTI/ A Ceengor és Tünde felujitása a Eetfízeti^Szinaázbah. 0 Mn/Mn37 Pénteken, 27.-én nyitja meg Kapuit a lemzeti Színház és első eseménye Vcrösmarty Mihály drámai k#lteményo lesz, a Csongor és Tünde. ..z előadás külön érd .kcsfcégéül fog szolgálni, hogy ezúttal t.ljea terjedelmében fog a közűnség elé kerülni Weiner kvó régen a;-m isliott monumentális Kísérő­zenéje, a Székesfővárosi Zenekar előadásában, Somogyi László­nak, a z.n«kar vezető karc agyának vezénylése alatt, L Csongor és Tündét ezúttal Both Béla rendezte , dis zle te it-Varga Mátyás, jvlmezeit Eagyajtay T.réz tervezte, mig a koreográfiát Harangozó Gyula, az Operaház balletmesteye tanitotta be. -•. darab szer^posz­tása a kivetkező: Csongor: Básti Lajos, Tünde: Szörényi Áva, Mirigy: Gobbi Hilda, Ledér : Olty Magda, az iij: Lukács Margit, Balga: Görbe János, Ilma: Somogyi Mrzsi, a Kalmár: Pataki Mik­lós, a fej edelem • Dávid Mihály, a tudós: Ealázs Samu, az ördög ­fiak: Pásztor János, Bozóky István és Gabcr Miklós. . Csongor és Tünde a bemutató előadás utón a szinház többi műsordarab já­vai, a Tar töf f e-í'el, a Sári biró-val és elsősorban az elmúlt évad végének nagy si Köré vei 8 Sok hűhó semmiért-tel felváltva kerül szinre. /MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom