Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. május/1

1946-05-10 [0033]

A világ legnagyobb kábelrakd hajója, Q' Bk/Saá/PM I o n d o n # aájus 8, /Reuter-/ : ' ITevrcastle egyik hajógyárában a brit postaügyi minisz­ter re grendelésére* elkés sült a világ, legnagyobb kábollorakó és ja-.'; vitó hajója, a Monarch* Hossza 196 méter, vizkiszoritása 8o5o tonna* Gépeit olaj hajtja és óránkénti sebessége 14 ós'fél osonó. Száz- •• • hatvan főnyi személyzeténok kényelmes, korszerű elhelyezéséről gon­doskodtak, A hajó négy kábelfeltokerő gépét villany hajtja; 125,ooo kőbláb kábel számára, van férőhely, Sz annyit jelent, hogy a Monarch akkora mennyiségű mélytengelyvezetéket tud magával vinni,amennyi • ' az Anglia és Anerika közti vonal lefektetéséhez szükséges. Száz napig maradhat a nyilt tengeren anélkül, hogy üzemanyagot kollené . felvennie. Ötezer tonna kábelon kivül elraktározhat kétezer tonna fűtőanyagot s ozor tonna élelmet és vizet, Külön-berondózés bizto-•• sitja a hajó függőleges helysetét a be rakod-ás alatt, A Monarch. '' felszereléséhez,tartozik még radar-csorkerst, drótnélkül táviró és távbes./élő, "építési költsége 75o,ooo font sterling volt, "lövi­desen megkezdi ^unkáját az Atlanti-óceánon, Angliától Xándáig 18 nap alatt tudja lerakni a tengeralatti vezetéket, /MTI/ "*•"* •' • Értekezlet a bűnöző gyermekekről, . NjM B10Ü/JP14 "A magyar gyermekekért" végrehajtó bizottság 'dr•Új­helyi Szilárd miniszteri osztályfőnök elnökletével értekezletet tárt a Hép^óléti minisztériumban a fiatalkorú bűnözők kérdéseinek meg­oldásáról. Az ülésen résztvevő érdekölt hatóságok, gyermekvédelem-.. mol foglalkozó társadalmi egyesületek ée az egyházak képviselői elé;, döbbenetes kép tárult a beszámolókból a bűnöző gyermekek jelenlegi:, helyzetéről, A végrehajtó bizottság.indítványára az értekezlet ugy döntött, hogy kezdeményező' lépéseket tesz a különböző miniszté­riumokban szétszórt gyermekvédelmi adminisztrációk összefogására és .a züllés veszélyének kitett fiatalkorúak részére a legrövidebb időn belül pedagógusok vezetésével intézeteket állit fel, /MTI/ :: •• -•­A török demokrata párt nem vesz részt a községi választásokon, • RAss g/P4 Ankara , május 9 • Az ankarai-rádió szerint a török demokrata párt. . nem óhajt részt venni a küszöbönálló községi választásokon, A . demokrata párt ugyanis nem tartja helyé nyálénak, hogy a községi yálasztásokat négy hónappal hamarabb tartják meg, mint ahogy tervezték. /MTI/ ' •' ,. -,- I í

Next

/
Oldalképek
Tartalom