Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. március/1

1946-03-10 [0029]

fttrtwángler rövidesen Berlinbe megy. Q Bk/Bm/3a/l4 Berlin, március 10. /Reuter/ Furtwángler, a berlini filharmóniai társaság volt karnagya rövidesen Berlinbe látogat, - irja a Neue Zeit oimü lap, A berlini la­pokban már megj előírtét Purtwangler köszönő lvvoloj. melyeket az őt Berlin­be hivő barátaihoz intézett, /MTI/ Mezőgazdasági főiskolákat állítanak fel a kolhozok mellett. Tf 31/3/14 Moszkva, március 10. /TASS/ A Kiiment ij Tiinirjazov gazdasági főiskolára 22 kolhozvezető érkeze'-t, A főiskolán a mezőgazdasági tudomány legkiválóbb képviselői ad­ják elő tudományuk legújabb gyakorlati eredményeit. A Szovjet Tudományos Akadémia minden 22 kolle'ktiv gazdaság mellett mezőgazdasági főiskolát ál­lit tel a gazdasági ismeretek fejlesztésére. /MTI/ mm ^ mm A belgrádi lengyel nagykövet átadta megbizó levelét. Yrr Bk/toi/Sa/U Pária, márciua 10. A?P/ A belgrádi rádió jelent'-se szerint TIevende lengyel nagy­követ átadta megbízólevelét RibarneÉ, a jugoszláv nemzetgyűlés elnöké­nek. /MTI/ — • "* Brit Vitamint art alma táplálék az éhező országok számára. u Bk/Bni/Sa/14 L o n i o n , mároius 10, /BP3/ A 3und3, r Times jelentése ezerint a nyugatindiai Jamaicán most kezdte meg üzeméi egy uj brit élesztőgyár. Ez a gyár teljes üzem­mel naponként fehérjében és B-vitaminban bővelkedő" 12 tonna tápszert tud majd dőáliifitani. Ez a mennyiség slfeendő arr^ hogy Ötnegyed uiltló ember táplálkozási hiányát pótolja.Az első szállítmányok Hongkongba mennek, de később Airöpába is kivannak szállítani. Ez sz élesztő-tápszer a brit vegyészeti ipar diadala. A há­ború elején a London Közelében levó teddingtoni vegyészeti kutatóintézet tudósai célul "űzték moyyk elé olyan pán szer előállítását, awely pótolni tudja az állati fehérjében való hiányt. Munkájuk egy tualálmánvon alapult, arnelyre első vl Láffháboru alatt véletlenül jöttek rá Németországbsn. A brit kutatok a német eljárást Megjavították és meggye rsi tották. /Wl/ • " !

Next

/
Oldalképek
Tartalom