Külföldi-Belföldi Hírek, 1946. február/1

1946-02-01 [0027]

- Az Ural a Szovjetunió hatalmas erőforrásává vált. l.e. - Tass jelentés a szovjet népi tánccsoport budapesti szerepléséről. l.o. - Sásicák miatt fennakadt Afrikában egy repülőgép l.o. - Új bélyegek a szovjet választások napján l.o. -Hogyan él a Majnamenti Frankfurt ? 2.o. - Földrengéstani kutatóút teljesítményei 2.0. - Verlaine-emlékünnep Parisban 2-*$.<*c - Nőket is tünettek ki Sztálin-dijjal 3.*. - Tolbuchin találkozása katona-választőkkal 3.o. - Szovjet ideggyógyászok értekezlete 3.o. - Hódtenyésztés Örményországban 3.o. - Átépitik a világ legnagyobb óceánjáróját 3o. - Tildy Zoltán életrajza 4-§w6.o. - Indonézia az Egyesült Nmezetek gyámsága alá kerül ? 7.o - Koalíciós kormány alakul Kinában 7.o. - A pápa tagadja, hogy tudott volna a Hitler elleni merénylet előkészü­leteiről 7.o. - Lemondott az iraki kormány 7.o. - Hirek Japánból S.o. - Hontgomery a birodalmi nagyvezrékar főnöke 8.o. - Munkáspárti győzelem a német szekszervezeti választásokon 8.o. - Byrnes uiasitása az Egyesült Államok varsói nagykövetségének 8.o. - Húszmillió dollár eértékü UNRRA segélyt vett át eddig Csehszlovákia 8.o. - Az Egyesült Államok 46 milliárdos támogatásban részesítették eddig szövetségeseiket. 9.». - Uj Bélyegsorozat 9.o - A nemzetközi helyzet derűlátásra ad okot mondotta Franco 9*o. - Cadogan lesz a Biztonsági Tanács állandó brit tagja 9*o. - Minisztertanács lo.o. - Ijabb nagyarányú segitséget kap Jugoszlávia lo.o. - Jugoszláviában is működik gazdasági rendőrség 11.o. - Megérkezett Belgrádba a szovejt állami táncegyüttes 11.o. a A lemondott Titót megbízták kormányalakítással 11.o. - Megszűnt a párisi nyomdásaaztrájk. 11.0. - Szovjet időjáráásjelentésm 12.0. - Családi pótlék angol anyáknak. 12.0. - Angol képviselők szabadon vehetnek fel kérdéseket a minisztereknek 12.0. - Peron külföldre menekült? 12.o. - Külön jogügyi bizottság állapitja meg az angol bányatu ajdonosoknak nyújtandó kárpótlást 12.o. - Európai országok hálaajándéka az UNRRA-nak 13.o. --Az amerikai földmivelésügyi miniszter az Európába irányuló gabona- . szállításról. l3.o. S-Ütiiecszáz zsidót szabadon engedtek Palsztináha n. 13.o. - Újra a munkáspárt győzött a prestoni pőtválasztáson 13.o. ' - A moszkvai meteorológiai intézet államáshelyet létesített a Sarkvi­déken I4.0. - Székely szeinházat létesítettek Marosvásárhelyt 14.•• - Holtponton az amerikai sztrájkok ügye I4.0. - A görög kérdés a Biztosági Tanács előtt I4.0. - Hatszorosára emelték a bányanyugbéreket 15.o. - 15 tonna élelmiszert küldenek az argentínai magyarok 15.o. - A németországi szövetséges ellenőrző tanács ülése 15.e. - Don Jüan Londonba repült 15.0. - Truman találkozik Churchillel 15.0. - Osztrák jegyzék a szövetségesekhez Dél-Tirol kérdéséében I6-0. - Az olasz pártok és az államforma kérdése 16.0. - Kanada Kölcsönt nyuja Nagybritanniának lo.o. - Nagybritannia kiszolgáltatta a világnak a malária ellenszerének gyártási titkát rzr~ • 17.o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom