Külföldi-Belföldi Hírek, 1945. június/2

1945-06-25 [0013]

ii miniszterelnök kalgetarjánbau X. folytatás* Lá/3a/4 A reakció az egyedüli ellenségünk * $z ellen kell harcot vívnunk, /bosszantariő helyeslés,/ - A reakciónak k'öszönnetjlik ezt a szömvü tragé­diát, ho^y B magyar _ne-azét szinte sírjába hullott, A r^akaió ^z egyedien ellenség, Iz ellen kell harcolnunk, nem egymás ellen* Ami erőnk a reakoif elleni baro után még marad, azt teljes egészé­ten az ország újjáépítésére kál fordítanunk, Az crszá?; ilyen romokban, amilyenekben most van, sokáig nem maradhat ,fufgfcen hoz­zá kell fognunk aa Újjáépít* , munkához, Nitto's különbség,'Öáak dol­gozó és nem dolgozó embereket ismerek, >h aki nem dolgozik az ne is egyék, Hogy ez mennyire igy áll, azt ml sem öizonyitja jobban, m ^ ho#y a bibliának ezt a kitételét d z tál in alkotmánya szoszerint at** vette* 3b bon a vonatkozásban különbséget nerc ismerünk, ia már nem számit az, kinek kí volt az édesapja, ?agf az édesanyja, heré'egí vagy gréfi ns^lodiól szárttazik-e valaki. Ma azt nézzük ki mit tud és mennyit dolgozik. ( - Sefejezéslll meg egy gondolatot, Egy-két hót* tel ezelőtt Pécsett beszédet mondoHamTö,000 rásztvevat sz-mlá-' ló kisgazda ^ülésen, Ott is volt vörös zászlói ott'is lengtek' a piros-fehér-zöld loeogok* Ott is voltak munkásak, ártelm?a%iek és óriási számban parasztok.A munkásság a. vörög szint választotta érzelmeindt iei légzésére, A zöld a szabad természet, a mező. a rét szin* » 1 parasztság tékát a zöldet, a gazdasági élet Kínét választhat ia, a polgári társadalom, az ér tel mi 3 eV, a polgári erények jellemzőjét,a fenéi'szint, Ha ez a három sz in lobog egymás! mellett minden magyar sziv hangosabban dobog* Ha a munkásság Összefog a* parasztsággal ÓQ az értelmiséggel., ez az összefogás és együttf tuükoiés lesz 3 legbiztosabb záloga a független és denokratjkua 1 Magyarországnak, amelyért mindannyian dolgozni a taránk é dolgozni is 'fogunk, j \ Balogh István dr. államtitkár nagy tetszéssel fogadott besaáie után a boosárlapujtöi gyöngyös bokréta mutatott \ be szebbnél saetb népi táncokat,* »ajd a salgotarjáái bányászok szí­bad szakszervezete határozati javaslatát olvasta* :el, A határoz aU javaslat kimond ja. hogy 3aWtarjáa munkássága az ország ujjáépités sétől a l9£meo3zeöbmeníi<?n kiveszi részét, £ls5 oé Íjául a vasút hely*, reáliatását tűzi ki. Követeli* hogy a munkából vegye ki részét mindön­ki társadalai dl 1 dara való tekintet nélkül. Köve leli az arirágitö^. és spekulánsok összöfogáoáasát és díjtalan munkára kényszeritosét,' Követeli, hogj azok, akik átérzik az idők szavát ég önsént jelent­kéznek aunicára, külön elbánásban resze-süljének fcind az élelmezés, mind a fizetés terén* j ; \ A nagygyűlés résztvevői a határozati javaslatot egyhangúan elfogadták, rcaM iSoros \ Antal városgazda fcáTta be a \ nagygyüldít, A zenekar végül eljátszotta a bányász-indulót ás az • ! intoinaeionalél, \ Dalnoki Miklós ^éla Miniszterelnök: a vásárnajiot Salgótarjánban töltötte, Balogh István államtitkár ellátogatott v «a szoms zédos Cer^d községbe, ahol a Kisgazdapárt ttagygyülésén be szóiét mondott, ; ," I

Next

/
Oldalképek
Tartalom