Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

dik férjnek, Kassaynak adja. 1 1) Ugy látszik azonban, hogy a fejedelem ezen adománya, talán a Teleki fiúk tiltakozása folytán, sohasem lépett érvénybe, mert Bethlen Gábor fejedelem 1614. november 13-án Váradon kelt oklevelével többek közt a bihar­vármegyei Széket is Teleki Mihály özvegyének, Garázda Anná­nak, most Kassay Mártonnénak és fiainak Teleki Istvánnak és Jánosnak adományozza. 1 2) Ugy látszik Szék birtok Teleki János­nak jutott, mert 1634-ben itt lakik és egy 1646. julius 17-én kelt oklevélben I. Rákóczi György fejedelem Teleki Jánost „de Szék" előnévvel emliti, dacára annak, hogy borosjenei házuk után 1644—46-ban „Borosjenei" előnevérv nevezi nemcsak Teleki Istvánt, hanem Jánost is. 1 3) 1646-ban Teleki János felesége Bornemissza Anna, 1 4) s a Bornemissza iratok valószínűleg ezzel kerültek a Telekiek levél­tárába. 1648-ban ez a Teleki János, a kit I. Rákóczi György fejedelem hol váradi, hol meg borosjenei elő névvel emlit, november 22-én megalkotja végrendeletét, s utánna nemsokára úgy látszik meg is hal, mert II. Rákóczi György fejedelem 1649. szeptember 26-án Bornemissza Annát már mint borosjenei Teleki János özvegyét emliti, tehát János ekkor már nem élt. 1 6) Teleki János és Bornemissza Anna fia volt a nagyhírű Teleki (II.) Mihály, Erdély nagy hatalmú kancellárja, a család római szent birodalmi grófi rangjának megszerzője, a ki 1634-ben született és 1656-ban II. Rákóczi György fejedelem „bejáró inasa" volt, a kinek ekkor a biharvármegyei Szék és Béli határai miatt Apaffy Boldizsárral pere folyt. Teleki II. Mihályt II. Rákóczi György fejedelem 1658-ban, Széki előnévvel már mint kamarását „cubicularius noster" emliti és ugyanekkor neki a biharvármegyei Szék birtokának mindenféle adóját, dézsmáját stb. is elengedi. 1 6) Később már II. Mihály Széki („Székeli") előneve általános használatba kerül és így címezi őt 1665-ben pl.: Wesselényi Ferencz kir. helytartó is, 1 7) amiből nyilvánvaló, hogy a Garázdák n) Gyömrő: I. Levéltár, Elenchus XIV. íesc. 1. No 47. 1 2) Gyömrő: I. Levéltár, Elenchus XIV. fasc. 1. No 52. 1/b. 1 3) Gyömrő: I. Levéltár, Elenchus XXIV. fasc. 1. No 16 és 60. 1 4) Gyömrő : I. Levéltár. Elenhus XIX. fasc. 1. No 55. 1 5) Gyömrő : I. Levéltár, Elenchus XXII. fasc. 1. No 19, 20 és 21. — Ugyanitt: Elenchus XXX. fasc. 1. No 71. 1 6) Gyömrő: I. Levéltár. Elenchus XIV. fasc. 1. No 68. Ltár, Elench. XXIV. fasc. II. No 36. és Elench. XXIV. fasc. 2. No 65. 1 T) Gyömrő: I. Levéltár, Elenchus XXII. fasc. 1. No 46. és Elench XXIV. fasc. 2, No 98.

Next

/
Oldalképek
Tartalom