Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

686. 1646. máujs 1. Várad. Váradi Czeglédi István özvegye Bornemissza Zsófia a váradi requisitorok előtt végrendelkezik. („Az váradi templum eppwletire hagiok eotven forintot. Az váradi deákoknak hagiok huszoneöt forintot. Innen fel meneő deáknak hagiok eotven forintot".) Papiroson pecséttel. I. Levéltár, Elench. XIX., fasc. I. No. 56. 687. 1646. május 7. Várad. I. Rákóczi György fejedelem levele Borosjenei Teleki Jánosné Bornemissza Annához és Jenei Turi Istvánné Bornem­issza Borbálához 1) a biharvármegyei „Poczyokelyese" nevű falu tárgyában. Papiroson, pecséttel. I. Levéltár, Elench. XIX., fasc. I. No. 55. 688. 1646. június 1. Várad. I. Rákóczi György fejedelem levele Borosjenei Turi István özvegyéhez, a belényesvidéki Poczavelest falu tárgyában. Papiroson, pecséttel. I. Levéltár, Elench., XIX., fasc. I. No. 57. 689. 1646. június 26. Várad. I. Rákóczy György fejedelem levele Borosjenei Teleki Jánoshoz, „kegyelmesen parancsollyuk kegyelmednek 8 vagy 9 die julii szolgálattyára ide jeöni ell ne mulassa. Ha fele­sége penig betegségébeől gyógyulást vehet magának, elébbis ell jeöjön, de ha nem, úgyis házánál való dolgait hadgya olly dispositióban, hogy a meg írt napon itt jelen lehessen kegyelmed". Papiroson, pecséttel. I. Levéltár, Elench. XXIV., fasc. I. No. 59. 690. 1646. szeptember 1. Munkács. I. Rákóczi György fejedelem levele Teleki Istvánhoz, melyben meghagyja, hogy a Turi Istvánné után maradt javakat Borne­missza Pál gyermekei közt ossza fel. Papiroson, pecséttel. I. Levéltár, Elench. XIX., fasc. I. No. 59. 691. 1646. október 8. Sárospatak. „Candido lectori salutem et officia" kezdetű oklevél, mely­ben hosszadalmas és dagályos stylusban, sok klasszikus idézet *) Tévedés, mert nem Borbála, hanem Judit volt Turiné. Borbála Bosok Benedekné volt. Ld. Bornemissza Zsófia végrendeletét. I. Levéltár, Elench. XIX., fasc. I. No. 56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom