Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

Kiadta: Mihályi: Máramarosi diplomák, 95. K Átirja a leleszi konvent 1389. november 22-én. I. Leveltér, Elench. XX., íasc. I. No.. 7. és 8. 55. 1389. november 22. Domokos leleszi prépost és konventje Lázi Szaniszló fiai Sándor és István kérelmére átirja Mária királyné 1389. október 16-án Szöllősön kelt oklevelét. Dátum in festő beate Cecilie virginis, et martiris, anno» Domini supradicto. Kiadta: Mihályi: 1. m. 94-5. 1. Hártyán, két példányban, kivül rányomott viasz pecsét némi töredé­kével. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 7. és 8. 56. 1391. május 29. Visegrád. Bubek Imre országbíró a Salamonvári Salamon fia János mester özvegye Klára és a Bertalan fia és néhai Kont Miklós nádor fia Miklós elleni perének tárgyalását elhalasztja. Dátum in Visegrád, vigesimo nono die termini prenotati. T. i. In octavis festi beati Georgii martiris.. Viztől rongált papiroson, kivül rányomott viasz zárópecsét helye. I. Levéltár, Elench. XXIII., fasc. I. No. 23' 57. 1392. julius 29. A ráczországi táborban. Zsigmond király meghagyja a leleszi konventnek, hogy a Munkács várához tartozó, de attól elszakított Bartfalva és Priztelfalva birtokába „Wyganth de Stefkouih" fia Wiganth-ot uj adomány cimén iktassa be. Dátum in descensu nostro campestri in Rasscya, feria secunda proxima post festum beati Jacobi apostoli, anno Do­mini millesimo CCC m o nonagesimo secundo. Átirja a leleszi konvent 1392. szeptember 22-én. 1. Levéltár, Elench. XX, fasc. I. No. 11. 58. 1392. szeptember 22. Domokos leleszi prépost és konventje Zsigmond királynak 1392. julius 29-én a ráczországi táborban kelt iktatóparancsára jelenti, hogy Stefkovics Wigant fia Wigantot Bartfalva és Priz­telfalva birtokába ellentmondás nélkül beiktatta. Dátum secundo die festi Mathei appostoli et evangelista anno Domini prenotato. Vizfoltos hártyán, alul selymen függő töredékes viasz pecséttel. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 11-

Next

/
Oldalképek
Tartalom