Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

Szabolcsi alispánok Dersi Márk és Makrai Gergely deák 188. — főispán Báthori János 188. Szacsaí mármarosvmi b 191, 194. Szalai és Kncsfalusi Sztojka Antal — Zsigmond püspök 224. Szalai és K ic. falusi Sztojka József, Lajos, Pál és Sándor 224. Száldobágyon Csák nevű szőllő 229. Szalónak kh. 229. Szalontai Boldizsár deák 188. — Gáspár zarándvmi esküdt jegyző 260. Szamosbecs szatmá.vmi b. 278. Szaniszló szn. 80. — kenéz, Scen fia 76. — leleszi prépost 131. — lengyel király 268 Szántó hevesvmi b. 129. — pecsétje 278. Szántó János — Turi — 216. Szántói Botka fia István 107. — — Péter zalai alispán 132. — Imre. László, Máté 129. — Osváld 129, 186, 187. — lakosok 278. Szapolyai György Zalába kiküldött bíró 220, 221. — Imre nádor 168. — István nádor 179. 184. 186, 187. — János erdélyi vajda 216. ld. még Zápolyai alatt is. Szarka János belényesi esküdt 245. — Lőrincz — Belényesi — 239. Szarva b. 132. Szarvaszói Gerliés Sándor 119, 120. — „Gerhes" Tamás 224. Szarvaszóiak 120. Szász választó fejedelem 273. Szászfalusi hatalmaskodó emberek 205 Szászországi kuk só 135. Szatmár 272. — vm. 83, 152. Szeben kh, 225, 238, 243, 244, 271, 275. —i prépost Pál 81. Szécs (^eech) kh 204. Szécsényi László 125, 126. Szécsi György — Rimaszécsi, — Gö­möri főispán 248. — Miklós országbíró 84, 179. Szederkény zarándvmi b. 159. Szeged kh. 128, 174. —i országgyűlés 179. Szék (Zek) biharvmi b. 237, 245, 246. 263, 264. —en kastély és nemesi kúria 245. Székely Ákos dr. mármarosszigeti ügyvéd 224. — Antal ungvári kapitány 227, 228. — János 228. — „ - Dési — 161. — „ dési kamarás és György — Visi - 235. — Miklós — Kövendi — 205. — Tamás — Keieki — 204. — Zsigmond — „ — 204. Székelyhíd kh. 259, 277. — mezőváros pecsétje 277. —i lakos Szőke János 277. Székesfejérvárát a török elfoglalja 225. Székesfejérvá i kapitány 82. — keresztesek konventje 172, 173. — őrkanonok András 124. Széki falu 262. Széki Garázda János 237. — Teleki ld. Teleki alatt. Székudvar zarándvmi b. 154, 155, 157, 163, 166. —i Keczer Mihály 157, 166. — fele­sége Katalin 166. —on Malom utca 163. Szél István 241. — — — Csanádi — 238. Szeles-tei Wlád 131, 142, — fia Já­nos 142. Szelestye zarándvmi b. 153. —i Nán János 177. Szelistye (Szelestye) mármarosvmi b. 191, 194. —i Juga 148. Széli András özvegye 87. Szempcz kh. 233, 236. Szemere (Zemere) Sebestyén II. Já­nos Zsigmond kir. udvari familiá­risa 230. Szenesei Feiencz, György és János 183. Szendi-i kenéz Makszin 120, 124. Szendrő (Szenderő) borsódvmi mező­város 250. —i vár 250. Szent Albert teleke békésvmi p. 184. Szent András b. 263. i György borosjenei lakos 242. on (Békés vm.) kúria 163. Szentbalás b. 219. Szenterzsébeti Ferencz 106, 114. — István 114, — Miklós 106. — Térjék Elek, Elias 186. — Térjék Ferencz, István 113, 115. Szenterzsébeti Térjék László 186, 192, 194, 210, 211. Szentgirolti Dezső, Fülöp és Klára 82. Szentgyörgy b. és kh. 264. — tiszteletére épült egyház Kerályon 107.

Next

/
Oldalképek
Tartalom