Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

272, 275, 276, — felesége, majd özvegye Agata 156, 167, 168, 171, 181, 182, 189, 190. — Ilona 230, 231. — Imre 230, 231, 232. — Ivóskó 10~>, — János 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, i06, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 138, 139, 140, 142, 143, 150, 152, 154, 155, 159, 161, 167. 168, 169, 171, 174, 181, 195, 198, 201, 205, 206, 213, 221, 232, 233, 236. - felesége Katalin 161, — javak 276, 277. — Kálmán 181, 195, 198, 205, 206. 208. 209, 220. — Katalin 167, 168, 190, 210. — László 103. 105, 106, 110, 118. 119, 138, 139, 143, 150, 154, 155, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 198, 206, 208. — felesége Henczhidai Ilona 208, — Mária 262, — Márton 221, — Mihály 118, 119, 120, 128, 130, 131, 132, 134, 137, 140, 142, 146, 166, 198, 206, 208, 209, 2i0. — Miklós 115, 119, 138, 139, 140, 143, 150, 154, 155, 166. — Pal 260, 262. — Péter 115, 138, 139, 140, 143. 150, 152, 154, 155, 165, 167, 168, 171. ­kir. kamarás 172, 174, 176, 177, 181, 18?, 183. — kir udvarnok 187, 188, 189, 190. — kir. főlovászmes­ter 194, 195, — kir. vicefőlovász­mester 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 220, 221, 222, 234, 236, — anyja Katalin 174, — felesége Dorottya 213, — Sándor 163, — S'.aniszló 95, 96. 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112. 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123. 124, 126, 128, 1.0, 132, 134, 143. — Szaniszló, aki Kántor Jánosinak neveztetik 97, — Tamás 167, 168, 174, 181, 195, 198, 201, 205, 206, 221. — vagyon 277, — Vajda fiai György és Sándor 103, — Zsófia 210, Dolhai Fancsikay Mihálv 140, Dolhaiak 97, 104, 105, 116, 118, 119, 120, 128. 146. 147, 152, 177, 118, 186, 196, 198, 209. Domb békésvmi b. 266, Dombegyház aradvmi p 253, Dombravicza f. 240, Dombrován biharvmi b. 253, Domonkos leleszi prépost 86, 88, 90. Domonkos váradi püspnk, bihari örö­kös főispán és a királyi személyes jelenlét helytartója 173, 181. Donáttornya b. 151, Dorongos szol lő a váradi hegyen 249, Dömös (Demes) kh. 132. Draganvölgye p. 79, Drágfi Bertalan — Bélteki - 174, erdélyi vajda 176, 181, 189. 194. 200. 201. — György 183, 194, 196, 198, 200, 201, — János 194, 196, 198,200,201,231. — Magdolna 231, — Marton 170, — Tamás személynök 168. 169. Dragodán zarándvmi b. 263, Dragomérfalva mármarosvmi b. 191, 194. —i Turbos Tivadar 194, Draskovich János nádor és kir. hely­tartó 257, Drasthynczei Gregwrcheychy Antal 166, — — Tamás 166, Drávántuli nemesek 94, Dravetzky Antal és Miklós Sisko­vics ezredbeli kadétok 280, Dubecius György zólyomvmi esküdt jegyző 261, Duda Gergely salánki lakos 260, Dukla (Duklya) helység 269, Duna folyam 111, 112. — melletti tábor kh. 273, Durazzói Károly fia László 90, 91. Eberhard váradi püspök és kir. kan­cellár 93, Ebesi Anna végrendelete 238. — Judit és Lőrincz 238, Ecsed vára kh. 238, Ecseg nógrádvmi b. 175, Edeles temesvmi b. 162, 165. — békésvmi b. 185, 187. —en halállomány 162. —i család 162, Edvi Balázs szolgabíró 89, Eger városa kh. 276, — ben tizedfizetés 207, Égettház zarándvmi b. 237, Egresi hatalmaskodó emberek 205, Egri egyházmegye 110, — káptalan 81, 82, 176, 185. 186. 188, 215, 219, 220, 233, 276. — prépost és vikárius Ilosvai István 224, — püspök Orbán 169,

Next

/
Oldalképek
Tartalom