Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

112. 1413. junius 2. Visegrád. Rozgonyi Simon országbíró meghagyja a váradi káptalan­nak, hogy Dolhay János fiait Szaniszlót, Györgyöt, Jánost és Bogdánt a Kisfalud melletti Karászlómező („Karazlomezew"), továbbá egy puszta vagy telek és „Hwzywek" hegy birtokába iktassa be. Dátum in Wysegrad, feria sexta proxima post festum Asscensionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo tredecimo. Átirja a váradi káptalan 1413. julius 29-én. 1. Levéltár, Elench. XX., íasc. 1. No. 48. 113. 1413. junius 5. Visegrád. Rozgonyi Simon országbíró meghagyja a leleszi konvent­nek, hogy Dolhai János fiait Szaniszlót, Györgyöt, Jánost és Bogdánt a Borsván lévő két telek birtokába zálog címén ik­tassa be. Dátum in Vissegrad, feria secunda proxima post festum Asscensionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo tredecimo. Átirja a leleszi konvent 1413. augusztus 31-én. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 43. 114. 1413. junius 5. Visegrád. Rozgonyi Simon országbíró meghagyja a váradi káptalan­nak, hogy Dolhai János fiait Szaniszlót, Györgyöt, Bogdánt, Jánost és Dolhai Vajda fiait Györgyöt és Sándort a mármaros­vármegyei „Rozalya, Sayo, Bathyza, Zwrdok, Pethrowa, Lewr­gina, Ruzkowa, Polyana et Choknya" birtokokba iktassa be. Dátum in Wysegrad, feria secunda proxima post festum Asscensionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo tredecimo Átirja a váradi káptalan 1413. julius 27 én. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 44. 115. 1413. julius 21. Miklós leleszi prépost és konventje előtt György vajda fiai Sandrin és Éliás, Kis Iván fia László, Makaryai Stechk fia Péter a saját és társaik nevében megjelenvén, a beregvárme­gye Makarya birtokon hét birtokrészt minden tartozékával Dolhai János fia Szaniszlónak és fiának Lászlónak 700 írtért („septingentis ílorenis centenariis nove monete regalis") eladnak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom