Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

i Péter országbíró 201. —i plébó os Tamás 107. —i Vincze László mester, kamara ispán 106. Szentiváni plébános Gergely 107. Szent Iványi Torma Pál 263. Szent Jakab b. 82. —i Bertalan és Miklós 119, 121. 125. Szent János teleke békésvmi p. 184. Szentjogi konvent 148. 152, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165. — — pecsétje 160. Szent László alakja Belényes pecsét­jében 239. Szent Márton kh. 121, 214. — —. zalavmi b. 210. — —zarándvmi b. 155, — egyháza 79. — —i hatalmaskodók 205. Szent Miklós b. 219. — p. 212. — — máskép Szent András békésvmi b. 163. kápolna a váci székesegyház oldalán 196. Szentmiklósfája szatmárvmi b. illetve p. 199. Szent Miklósi István fia Mihály 134,— János 135. — — Vajda János 131. Szent Péter kh. 216, 217. Szent Vid p. 212. Szép Jakab debreceni lakos 277. Szepes vm.. közönsége 265. —i Jakab országbíró 83, 84. Szepetky András fia Miklós 132. Szepetnek zalavmi b. és tizedkerü­let 219. —i plébános 219. Széplak abaujvmi b. 219. Szerdahelyi Ferencz 152. — István 228. — Dersffi István kir. kapitány 229. — Imrefi György 205. — — János 235. Mihály 245. — — Péter kir. familiáris 216. Szerencs kh. 258. Sziczilia 277. Sziget b. 219. — mármarosvmi mezőváros és kh. 105, 142, 145, 176, 177, 193, 212, 222, 223, 224, 225, 227, 255, 283. Szigeten tartott közgyűlés 243, — köz­törvény szék 243. — telek és házhely 250. Szigeti harmincados Chilkó Krisztián 276.' — hatalmaskodó emberek 205. •— megyeháza 227, -,— nemesek össze­írása 267. Szigeti vámos, János deák 161. — de Marad András és György ka­mara haszna szedők 106. — Tordai János mármarosi esküdt­jegyző 225. — Ur István 225, — felesége Kere­kes Ilona 225. — Ur Katalin és Erzsébet 225. — Váradi alias Borbély Ján s 250. Szihalom (Sehalom) borsodvmi b. 81. Szilágyi Erzsébet 140, 143, 146, 159. — István Benjámin a sárospataki iskola rectora 257. — Kelemen — Oszödfalvi — 167 — László 95. — „ — Öszödfalvi — 167. — Mihály fogarasi esküdtülnök 128. Szilas Péter 163. Szilézia hercegség 260. Szinyérváraljai hatalmaskodó embe­rek 205. Szinyevér b. 245. Szirák kh. 275, 279, 283. — (Czirák) nógrádvmi b. 175, 196, 231, 232, 258, 274, 278. —i határban erdő 283. Szirmai Andrásné és Sá dor 277. — Fóris 166. Szívós (Zywos) István beregszászi templomatya 226. Szlatina mármarosvmi b. 120. 134. — zarándvmi oláh b 244. —i Naan Mihály mármarosi. szolga­bíró 142. Sziavon bán Mykch 76, 79. — — Thalloczi Frankó 127. Szlavónia hadiadó szedője Csébi Pogány Zsigmond 218. Szlovesd biharvmi b. 251. Szobi Mihály és Péter 196. Szoboszló mezővárosi katonák fő­kapitánya. 251. Szobráncz (Zabroncz) ungvmi b. 207. Szokolár (Zokolar) krassóvmi b. 128. Szokoli Boldizsár 162. Szombathely föld 73, 74. Szotyori Antal erdélyi kancelláriai jegyző 271. Szőcs (Szeőcz) Márton belényesi es­küdt 245. Sződ (Szeőd) biharvmi b. 247, 249, 251, 259. —i jószág 259. Szőke János székelyhídi lakos 277. Szőllős (Zeuleus) kh. 85, 86. —i hatalmaskodó emberek 205. —i iskola 232. —i Pál ügyvéd 130. —ön szőllő 231.

Next

/
Oldalképek
Tartalom