Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

toli supradicti, anno Domini millesimo quadringentesimo trice­simo primo. Vízfoltos hártyán, alul A.B.C. cyrographummal, selymen függő viasz­pecsétfészekkel, melyből a pecsét már kitöredezett. I. Levéltár, Elench. XX. fasc. II. No. 12. 178. 1432. április 6. Szentmárton. Garai Miklós nádor meghagyja a vasvári káptalannak, hogy Gyimesi Forgách János felesége Dorottya, Herbathyai Ostfia János felesége Katalin és Asszonyfalvai Ostfi Gergely özvegye panaszára tartson vizsgálatot a panaszosok ellen Lö­vőn hatalmaskodó Gersei Petőfia László ellen. Dátum ín Zenthmarthon, in dominica Judica, anno stb. Átírja 1432. április 17-én avasvári káptalan. I. Levéltár, Elench. XXIII. fasc. I. No. 54. 179. 1432. április 17. A vasvári káptalan Garai Miklós nádornak 1432. április 6-án Szentmárton-ban kelt parancsára jelenti, hogy a parancs­ban előadottak megfelelnek az igazságnak. Dátum quinto die diei inquisitionis prenotate (t. i. in do­minica Ramispalmarum) anno stb. Papíroson, kívül rányomott pecsét helye. I. Levéltár, Elench. XXIII., fasc. 1. No. 54. 180. 1433. február 21. Buda. Garai Miklós nádor a Szentjakabi Bertalan fia Miklós és Salamonvári Salamon fia János leánya Agata, Ostfi Gergely felesége és Alsólindvai Zsigmond leánya Katkó, Herbathyai Ostfi János felesége közt folyó per tárgyalását elhalasztja. Dátum Bude, quadragesimo die termini prenotati (in octa­vis Epiphaniarum Domini), anno stb. Papíroson, kívül rányomott viasz zárópecsét helye. I. Levéltár. Elench. XXIII. fasc I. No. 55. 181. 1433. február 23. Buda. Garai Miklós nádor Alsólindvai Zsigmond leányai Dorottya és Katalin kérelmére meghagyja a kapornaki konventnek, hogy a zalavármegyei kamarahaszna szedőket intse meg, hogy a nevezettektől kamarahaszna fejében ugyanazon összeget fogad­ják el, mint eddig. Dátum Bude, feria secunda proxima post festum kathedre beati Petri apostoli, anno stb. Álírja a kapornaki konvent 1433. március 6-án I. Levéltár, Elench. XXIII., fasc. I. No. 56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom