Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. II. 1438–1526. (Budapest, 1895.)

Homagium, 1. Fejváltság a. Homlokbércz (Honűokberch) mons II. 44. Homoród fo (Homrodfeiv) hn. I. 25 Homorogi (de Homrogd) Miklós vá. radi prépost 1515. II. 435. Horagovicza (Horagowicha) b. IT. 65 Horogszegi (de Horogzeg) Szilágyi Mihály macsói bán, nándorfehér­vári kapitán}' 1457. II. 66., pe­csétje 67. — Szilágyi László leánya Jusztina özv. Szentmiklósi Pong" rácz Lászlóné, Somkereki Erdély 1 János neje 1496.. II. 216. 219 323., 1. Szilágyi a. is. Horváth (Horwath) Miklós 1483 II. 161. - András és Mihály 1492. 186. - Gáspár kir. ember 1503. 264. — János lippai é s solymosi várnagy 1509. 313. — János 1515-1525. 436. 452., 1­Szentiváni, Lomniczai, Adámosi, Ráczvajai, Vingárti a. is. Horvátország I. 85. 86. 293. 299 -i bánok: Miklós 1348. I. 85,­Szécsi Miklós 1366. 24. 152.' Szécséni Konya 1367. 158., Szécsj Miklós 1377. 177., Garai Miklós 1398. 267., Besenyő Pál 1405_ 307., Medvei János 1414. 402. < Ungi Albert vranai prior 1421. 456., — i bánság üres 1409. 348. — i al-bán Zenesei Miklós fia Pál 1398. I. 267. Hosdáti (de Hosdath, Hosdadh, Hes­dath) János, László 1407. I. 321. 322. — Kakas István 1419. 424. - János 1419. 440. - István kir. ember 1438. II. 1. Hosszmérték, 1. Mérték a. Hosszuaszai (de Huzywazo, Hozi­uazo, Hozywazo) Francziás János özvegye Katalin, Tuzsoni Bolgár Miklós leánya 1429-1430. I. 524. 526. - Bálint, György 1482. II, 148. — Ferencz'és neje Potentiana, Suki János leánya 1514. 431. 432. 433. Hosszú bérez oldala (HozywberczoJ­dala) mons II. 329. Hosszumező (Huzyumezeu, Hu­zyumezev, Hozyumezeu) b. Mára­maros vm. I. 206. 207. 217. 219. 220. — i Szaniszló fiai János, Sándor, István 1383. I. 206. 207. Hosszú tövis pataka völgye (Hozytv­theivivyzpathakaivewlgye, Hozyw­thewwyspathakafeye) ripa II. 329. Hunyad (Hunod, Hwnyad) castrum II. 69., d. I. 231. 372. -i János erd. vajda, kormányzó, beszterczei főisp., orsz. főkapitány 1442—­1454. II. 9. 18. 50. 54. 69. 72. 76. 81. 414. — i János Nagy-Pályiban 1454. mart. 28. II. 55. — i László beszterczei főisp. 1457. II. 65. 69. —i főesperesek : Miklós erd. k. 1336. í. 55., László erd. k. 1356. 100., Tamás erd. k. 1363. 130., Márton erd. püspöki vicarius 1431-1440. 532. 543. II. 8. -i szerzetesek II. 453. — i várna­gyok: Ubul 1364. I. 133., Bikli János Hunyad vm. főisp. 1494. II. 195. Hunyad (Hunyad, Hwnyaad, Hv­nyad) vm. I. 168. 319. 448. 449. 450. 452. 530. II. 1. 4. 59. 69. — vm. gyűlés II, 195. — vm. kenézek II. 6. — vm. oláh faluk I. 448. 449. 450. 452. 454. ­vm. főisp. Bikli János hunyadi várnagy 1494. II. 195. — vm. szolgabírák : Csanád fia István, Harói Demeter 1390.1. 223., Szent­györgyi Császár Demeter, Kereszt­úri Furka Bálás 1494. II. 195. Hunyadi (Hunyadi, Hwnvadi) Al­bert magyar-suki jobbágy 1482. II. 148. 149.

Next

/
Oldalképek
Tartalom