Lukinich Imre: Podmaniczky család oklevéltára. II. (Budapest, 1939.)

Kívül: Domino regi. Pro egregio Michaele Podmanyczky de Podmanyn et alio introscripto contra egregios Georgium et Johannem Marssowzky de Marssoffalwa super quadam attestatione et communi inquisitione per vestre serenitatis et nostrum liomines modo introscripto facta ad quintumdeci­mum diem introscriptum, attestationis et communis inquisitio­nis par. A hátlap felsőrészén XVI. századi írással: Causales super quadam communi inquisitione, ratione violentiarum. 125. Turóc, 1525 januárius 29. A turóci konvent jelenti a királynak, hogy Sárkány Ambrus országbíró parancsára vizsgálatot tartott a Pod­maniczky Mihály predméri jobbágyai által Marsowszky György és János trencsénmegyei Jablonov nevű birtoká­nak Lucski nevű határában elkövetett hatalmaskodás ügyében. Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel, az Orsz. Levéltárban. Dl. 24,070. Serenissimo principi et domino domino Ludovico Dei gratia regi Hungarie et Bohemie etc. Yriel preposi­tus 1 et conventus monasterii beate Marié virginis de Thwrocz orationum suffragia devotarum perpetua cum í'idelitate. Vestra noverit serenitas, quod nos litteras viri magnifici domini comitis domini Ambrosii Sarkan de Akoshaza 2 iudicis curie eiusdem vestre serenitatis adiudicatorias et sententionales modum et formám cuiusdam attestationis et communis inquisitionis in se denotantes pro parte egregiorum Georgii et Johannis Marssowzky de Marssoffalwa 3 contra egregium Michae­lem Podmanyczky de Podmanyn et nobilem Georgium Bryganth de Kyscherna 4 emanatas, nobis amicabiliter 1 Uriel prépostra 1. jelen kötet 68. és 124. sz. oklevelét. 2 Ákosházi Sárkány Ambrus országbíróra 1. jelen kötet 48. és 65. sz. oklevelét. 3 Marsovszky Jánosra 1. jelen kötet 75. sz. oklevelét; György személyi adatai ismeretlenek. 4 Kiscsernai Briganth Györgyre I. a jelen kötet 75. sz. oklevelét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom