Lukinich Imre: Podmaniczky család oklevéltára. I. (Budapest, 1937.)

212, 254, 260, 262, 267, 287, 309, 315, 324, 449, 545. Leszk (Lezk) b. Léva vr. tart. Bars vm. 1504 : 430. Leszkovi András Trencsén vármegye alisp. 1418 k.: 17. Lethowa 1. Lietava. Léva (Lewa) vr. Bars vm. 1478 : 133. 1497 : 299— 300, 302. tartozékai fel­sorolva 1504:430. Léva (Lewa) mvs. Léva vr. tart. Bars vm. 1504 : 430. 1. még Ólévá. Léva 1. Illava. Lévai Cseh 1. Cseh. Lévai Yajdaffy 1. Cseh. Levéltárak. A kötethez fel­használt —. 1. Akadémia Kézirattára. — Balassa, Batthyányi—Strattmann, Békássy, Bossányi, Des­sewffy, Esterházy, Garam­szentbenedeki konv. Jan­kovich Béla, Kisfaludy, Leleszi, Mednyánszky, Met­ternich- Sándor, Motesiczky, Múzeumi Törzsanyag, Ná­dasdy, Nyitrai kápt. Ocskay, Országos Levéltár, Podmaniczky, Pozsony vs., Révay, Rudnay, Simonyi, Syrmiensis, Syrmiensis—­Szulyovszky, Staatsarchiv, Teleki, Turóci konv. Vigyázó, Zay, Zichy cs. levéltára. Lezk 1. Leszk. Lezkow 1. Lieszkovec. Lezkow (de —) 1. Lieszkovszky. Libichava (Lyboha) b. Nyitra vm. 1488 : 194— 196. Liburcsa b. Trencsén vm. 1242 : XII. XV. 1247 : XVI. Lieszkovec (Lezkow) b. Trencsén vm. 1467 : 68. 1509 : 573. — -i soltész Brigant Jeromos 1509 : 573. Lieszkowszky, Lieszkói cs. 400, 533. Lieszkovszky (de Lezkow, Lezkowcz, Lezkowecz) András Trencsén vm. alisp. 1418 k. : 17. — János k. e. 1503 : 400. 1506 : 506—507. — Vencel 1507 : 533. 1. még Liszkóci. Lietava (Lethowa, Lietaua) vr. Trencsén vm. 1318— : XVIII. XXVI. XXXVII. 1397 : 9. 1474 : 177. 1484 : 178, 180. 1510:581. — -i várnagyok : Endrej 1318 : XVIIÍ. Bethlen­falvi Thurzó Teofil 1484 : 179. Lindvai Bánffy 1. Bánffy. Lindvai Mátyás nyitrai k. 1510 : 175. Liponiczi (de Lyponycz) Lyppouich) Benedek k. e. 1466: 58. 1467 : 72. Lipovnoki (de Lyponnolc) Gás­pár nyitrai k. trencséni főesp. 1496 : 271. Lippai várnagy Razviai Hor­váth János 1509:551. Lissó (Lysso) b. Léva vr. tart. Hont vm. 1504 : 431. Lisza (Lyza) b. vámhely, Led­nic vr. tart, Trencsén vm. 1504 : 404, 408. 1507 :512. Liszkay (de Lyzka) Ádám a királyi személyes jelen­lét bíróságának ítélőmes­tere 1489 : 203—204. 1490: 206, 208. 1496 : 288. Liszko b. Trencsén vm. 1271 : XII. 1379 : XXII. Liszkóci, Kaszai cs. leszár­mazási táblája 68. Liszkóci (Lyzkowczy de Kazza) Kis (parvus) Ist­ván fia István 1467 : 68, 79—80. — István fia Sza­niszló 1467 : 68, 79—80. neje Majthényi Appolónia 79—80. — István fia Jakab fia János 1467: 68, 79—80. — István fia Jakab fia Miklós 1467 : 68,

Next

/
Oldalképek
Tartalom