Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.)

Benedek sasadi plébánosokat János veszprémi pk. panasza ügyében Avignonba idézzék meg. (Ered. a veszprémi kpt. magánlevt., Veszpr. pks. okit. 11. 161. 1.) 333. (1354) ? augusztus 21, Visegrád. Erzsébet kné, miután a pápák okleveleiben olvasta, hogy a budai szigeti apácák senkinek nem fizetnek adót, a püspököknek tizedet, meg­hagyja a Nagysziget dézsmásainak és ispánjainak, hogy az apácák Tököl (Tukul) és Ragál (Radald) faluiban tizedet ne szedjenek. (Hártya ered. Dl. 4904. Az oklevél két helyén vakarás és javítás látható, az első sor íidelibus szava után suo decimatori magnó szavak vannak beiktatva a kivakart szavak helyére, s a keltezésben M° CCC mo XX mo quarto, ahol a XX mo szavaknál szintén világosan kivehető a javítás. A valószínű keltezés a fenti.) 334. 1355 március 29. Az esztergomi kpt. jelenti I. Lajos knak, hogy az óbudai klarisszákat be akarta iktatni Kanday pilismegyei birtokba, de a szigeti apácák ellentmondtak. Ez pedig a Kandé és Üröm közti határ miatt történt, amely érinti Kewel hegyet, Zerethnek helyet, Likaskw határjelt, erdőt és a Szántóról Budára vezető nagyútat. (Ered. Dl. 4719, Anj. VI. 279. 1.) 335. 1355 március 29. Az esztergomi kpt. 11. Lajos knak je­lenti, hogy az óbudai klarisszákat Üröm birtokba részben bevezette, az ellentmondókat megidézte. Az elvégzett határ­járás szerint a birtok Megyer falunál kezdődik egy hegyen, érinti Óbuda szélét, a köves hegyet, a Háromkútat, Kaluz falut, Borosjenő falut, Örs (Óbudaőrs) falut. (Ered. DL 4503, Anj. VI. 281. 1.) 336. 1355 április 22, Bicse. I. Lajos k. bizonyítja, hogy a szigeti apácák és Hermann, a budavári Bold. Szűz egyház plébánosa János veszprémi pk. közbenjárására a köztük folyt pert beszüntetik, s ennek következtében Hermann a Duna mellett levő fürdőt Hévízen (balneum situm vicinius fluvio Danubii in calidis aquis) évi öt márka bérért (wl­gariter purkrecht) átengedi az apácáknak, akik viszont a budavári templomra vonatkozó minden jogukról lemondanak. (1417-ben Konstanzban átírja Tamás pécsi- domonkos pro­vinciális kérésére Zsigmond k. Hártya eredetije D1. 10517. Átirata Dl. 4509. Anjoukori okmt. VI. 288. 1.) ' 337. 1355 június 26. I. Lajos k. a Felhévízfőn levő malom felerészét a kereszteskonvent felől, amely Buda vs. hatósá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom