Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.)

1464 július 22, Buda. Palóci László országbíró előtt a néhai Veresegyházi Ráhel (!) Péter fia Sibold Zada és Weres­eghaz pestmegyei birtokok felét a veresegyházi Rakws folyón levő malommal 250 aranyfrt. elzálogosítja Nenke-i Nagy Miklósnak és rokonainak Pakon-i Nagy Jánosnak és Farnasi Bálintnak. (Eredetije Dl. 16038.) ' 894. 1464 július 25, Buda. I. Mátyás k. értesíti a Bogdán és Zenthendre birtokokon élő királyi jobbágyokat, bár I. Károly k. őket az Esztergom és Buda városok közt fizetni szokott vámok alól felmentette, de mivel a k. utóbb a szigeti apá­cáknak olyan oklevelet adott, hogy az említett kiváltságot visszavonva ők is tartoznak az apácák javára a vámot meg­fizetni, utasította a visegrádi várnagyot, akinek kötelességévé tette jogaik megvédését, hogy a vámot illetőleg nekik védel­met ne nyújtson. (Hártya eredetije Dl. 16039.) 895. 1464 augusztus 20. A budai kpt. előtt Parlag-i László, Mihály és Péter testvérek az Ország Mihály nádortól 300 forintért vett Zantho másk. Lacháza, Emrefalwa és Ilbew solti széki birtokok fele részét u. annyi összegért eladják Nema-i Kolos Lászlónak, János és László fiának. (Hártya eredetije a N. M. törzsgyűjteményében.) 896. 1464 szeptember 14, Újlak. István kalocsai é. levele István budavári plébánoshoz. Honorabilis nobis dilecte petimus vos per presentes, quatenus li­teras civibus de Posonio erga vos habitas, reddatis. Et promittunt ipsi cives, quod in festő B. Thome apostoli ante Nativitatem Domini quad­ringentos florenos auri preseneia scilicet huiusmodi literarum effective persolvent. Ceterum comites de Bwzyn et de Sancto Georgio petunt a nobis literas eorum, quas nos eisdem reddemus sub ista condicione, quod quoad partém vestram se literis eorum mediantibus plenarie et sine defectu satisfacturos promittunt. Dátum in Wylak in festő Exalta­cionis S. crucis anno Domini millessimo quadringentesimo sexagesimo quarto. Stephanus archiepiscopus Colocensis etc. supremus et secretarius cancellarius regie maiestatis. (Ereditije a N. M. törzsgyűjteményében.) 897. 1464 október 6. A kalocsai kpt. bizonyítja, hogy Mátyás knak július 25-én Budán kelt parancsára a néhai Myskei Benedek leányát Eufemiát és Doba-i Zylagy László fiát Do­monkost bevezette azon miskei (Myske) két lugasi, kálli, morházai és dusnoki solti széki, továbbá szentdemeteri bod­roginegyei birtokokba, amelyeket nekik Myskei Benedek fia László a király engedélyével adott. Kir. emberek : Körömi fde

Next

/
Oldalképek
Tartalom