Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299-1526). (Nyíregyháza, 2006.)

1448. július 22. (in Lomperthzaza,/. II. in Marié Magdalené) Malumvyz-i Kende, Munkach vár kapitánya és Bereg megye ispánja meg a négy szolgabíró jelenti Pálóci László országbírónak, hogy június 6-én kelt levele (192. sz.) értelmében kiküldték Hethe-i Benedek szolgabírót a levélben kért vizsgálat elvégzésére, aki visszatérve jelentette, hogy a megyében mindenkitől, akitől csak lehetett, kérdezősködve azt tudta meg, hogy minden úgy történt, ahogyan azt az országbíró levele tartalmazza. Az eredeti, öt zárópecséttel ellátott papír oklevél elpusztult, fényképe: Dl. 97211. (Vay cs. berkeszi lt. 1126.) 195 1449. március 3. (in Lomperthzaza,/. II. p. Mathie ap.) Vince mester, nagybányai plébános (plebanus Ryvulidominarum), Mwkach vár kormányzója (gubernátor) és Bereg megye ispánja meg a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy Kallo-i Lewkes János és fiai: Pál, István és Lőrinc kérésére kiküldték embereiket, Harabor-i Istvánt és Jánost pecsétekkel (cum sigilis) az alábbi vizsgálatra. Ok visszatérve jelentették, hogy mindenkitől, akitől csak lehetett, a következőket tudták meg: Tarpa-i bánfi (filius bani) György 1 a Kallo-iak Hegy-en lévő birtokrészeit erőszakosan Tharpa birtokhoz foglalta az utóbbiak nagy kárára. Papíron, szöveg alatt öt pecsét nyomával. DL 55419. (Kállay cs. lt. 1400-625.) ' Bánfi György Nagymihályi Albert fiával azonosítható. 196 1449. április 6. (in Zathmar, in Ramis palmarum) Vince mester beregi ispán és Munkacz vár kormányzója (gubernátor) felkér minden nemest, gazdatisztet, ispánt, bírót, falubírót, vámost, vámbirtokost és helyetteseiket, hogy midőn Miklós bíró és Jawor Pál, Barthfa város polgárai - akiket ura, Hwnyad-i János kormányzó útjukon az ő védelmére bízott - birtokaikra és szolgálati helyükre érnek, háborítatlanul és vámfizetés nélkül engedjék őket tovább. Papíron, szöveg alatt pecséttel. Bártfa város lt., Középkori gyűjtemény 530. (DF 213210.) - Kiadás: Bártfa 526. sz. 197 1450. augusztus 6. (in Saswar, / V. a. Laurencii m.) Fakó Mátyás ugocsai alispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy megjelenve előttük Fanczyka-i János, szükségeitől hajtva Verbecz birtokban lévő birtokrészét minden haszonvétellel és tartozékkal együtt zálogba bocsátotta két és fél [tiszta] aranyból való forintért Kerepecz-i János deáknak. A visszaváltás idejéig ennek birtokában János deákot minden támadótól saját költségén megvédelmezi, aki viszont a zálogösszeg visszafizetését követően köteles azonnal, per nélkül visszabocsátani a birtokrészt. Ha János egy éven belül nem ad át János deáknak káptalani vagy konventi levelet (litteras capitulares aut conventuales) e zálogos birtokrészröl, e két és fél tiszta aranyból való forint kétszeresében bűnhődjön. Minderre a felek önként kötelezték magukat. Átírta Bereg megye hatósága 1502. április 4-én kelt oklevelében. DL 108237. (Vétel útján bekerült vegyes provenienciájú iratok 2000-6065, Vétel, Pastinszky 18.) - Kivonat: C. Tóth, Ugocsa 46. sz. 1450. december 31. (in Saswar, /V. a. Circumcisionis D.) Petherzygethe-i Odward ugocsai ispán és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy megjelenve előttük Fanczyka-i Mózes fia: Mózes, azt a bevallást tette, hogy szükségeitől hajtva Verbech birtokon lévő birtokrészét, azaz

Next

/
Oldalképek
Tartalom