Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

2828. 1490. szeptember 10. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Kmytha Péter és Polyák János, János Albert vezérei ostromolni készülnek a felsőmagyarországi városokat, kéri, hogy ezek ellen segélyt nyújtsanak. Papiroson, töredékes zérópecséttel. 2829. 1490. szeptember 13. Buda. II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely­ben írja, hogy holnap Székesfej érvárra megy a koronázásra, hogy segélyt nem küldhetett, annak az az oka, hogy Kázmér lengyel királyhoz követet küldött a béketárgyalásokra, ennek viss^aérkeztét napról-napra várja, koronázása után azonban sereggel jön segítségükre. Papiroson, töredékes zárópecséttel. Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 137. 1. 2830. 1490. szeptember 14. (Eperjes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Rosenberszky, János Albert herczeg követe náluk van és »thawsent reszige*-t követel a herczeg számára ; tanácsot kér, hogy mitévők legyenek, mert már Perényi János is egészen a herczeghez pártolt. írja továbbá, hogy Rosen­berszky Sárost, Kapivárt és Monyoróst holnap beveszi. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 2831. 1490. szeptember 16. Székesfejérvár. II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely­ben tudatja, hogy koronázása után seregével azonnal János Albert herczeg ellen indul. Papiroson, töredezett zárópecséttel. 2832. 1490. szeptember 16. (Eperjes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos ügyeknek János Albert főemberei­vel leendő tárgyalásának czéljából, előzetes eszmecserére jöjje­nek Eperjesre. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 2833. 1490. szeptember 21. Reich, máskép Schwarcz Antalné végrendeletének másolata. Papiroson. 2834. 1490. szeptember 24. Bjecz. Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, János molnár bjeczi polgár ügyében. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom