Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

1337. 1461. ápril 8. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos ügyekben való sürgős tanácsko­zásra időt és helyet állapítsanak meg és azt tudassák Bártfa város tanácsával is. Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett. 1338. 1461. ápril 10. (Eperjes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához-, melyben a Kassán tartandó tanácskozás idejének megállapí­tását kéri. Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett. 1339. 1461. ápril 10. Krakkó. Baliczky János turóczi főispán levele Bártfa város taná­csához, melyben az évi adó kifizetését sürgeti. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 1340. 1461. ápril 14. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, melyben kéri, hogy a bártfaiakat a városok közgyűlésére hívja meg. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 1341. 1461. ápril 21. Sáros. Szapolyai István és Upor László a felsőrészek kapitá­nyainak levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatják, hogy Rihnó elfoglalására készülnek, melyhez segítségüket kérik. Papiroson, töredékes zárópecséttel. 1342. 1461. ápril 21. Sáros. Szapolyai István és Upor László a felsőrészek kapitányai­nak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy Rihnó vár bevételében segítsék őket. Víztől rongált papiroson, törött zárópecséttel. 1343. 1461. ápril 24. Krakkó. Schindel Ulrik két kocsi posztójának kíséretéül Szmigrodig 10—12 drabantot kér. Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel. 1344. 1461. ápril 25. Terebes. Korodi Katalinnak, Perényi János özvegyének levele Stenczel György bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy az elveszett Újvár visszaszerzése tárgyában járjon közbe Radkowecz Péter Halwach nevű fivérénél. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 1345. 1461. ápril 25. Terebes. Korodi Katalin, Perényi János özvegye Bártfa város taná­csától az elveszett Újvár visszaszerzéséhez segítséget kér. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom