Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

913. 1456. október 29. (Uj-Szandecz.) Uj-Szandecz (New-Czausz) város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben bizonyos elfogott emberek szaba­donbocsátását kéri. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 914. 1456. október 30. Eger. Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a palocsai és tarkői várban lévő rablók ellen ő most fontos országos okok miatt nem mehet, beszélt azonban Komorowskyval, a ki megígérte, hogy Palocsáról majd gondoskodni fog. Értesíti továbbá őket, hogy Tárczay Tamást szolgálatába fogadta. Papiroson, zárópecséttel. 915. 1456. november 10. Podolin. Tieliei Jakab podolini vicekapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy ura most nincsen itthon, hanem Lengyelországban van, tehát a rablókról szóló levelüket ő olvasta el. Papiroson, zárópecsétje törött. 916. 1456. november 14. Nándorfejérvár. V. László király meghagyja Giskra Jánosnak, hogy miután »hiemis et frigoris densitate« miatt a török elleni hadjárat folytatásának kérdésével felhagyott, ne jöjjön ide seregével, hanem használja fel hadi erejét a felvidéki rablók ellen. Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. 917. 1456. november 21. Tarkő. Hatutinai György tarkői kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben a Komorowsky által Tárczai Péterfia Tamástól elfoglalt Tarkővár helyreállítására sürgősen kő­műveseket kér. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 918. 1456. november 28. (Bártfa.) Bártfa város tanácsa Bartosch sandeczi embert szabadon ereszti és kötelezi magát, hogy Kozeny Jánosnak 100 frtot fog fizetni. Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel. 919. 1456. deczember 3. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy bizonyos Spitko nevű gonosztevő náluk el­fogva nincsen, azonban négy nap előtt volt náluk egy ilyen nevű cseh, a ki fölvette a keresztet; végül a Kisszeben mellett lévő rablókról ír. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom