Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

896. 1456. augusztus 8. Terebes. Pálóczi László országbíró és Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsához, melyben a Giskra és Komo­rowsky közt kötendő béketárgyalásokra Kassára hívja őket. Papiroson, a zárópecsétek elvesztek. 897. 1456. augusztus 11. Tarkő. Fogas János tarkői katona (»miles de T.«) levele Mihály bártfai polgárhoz, melyben öröklött javairól intézkedik. Vízfoltos papiroson, zárópecséttel. 898. 1456. augusztus 23. Makovicza. önodi Czudar Simon Bártfa város közönségét 60 frtnak és két darab fehér gyolcsnak tized fejében történt lefizetéséről nyugtatja. Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel. 899. 1456. szeptember 4. Terebes. Perényi János tárnokmester levele Bártfa város taná­csához, melyben Sztropkóra félhordó márcziusi sört kér. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 900. 1456. szeptember 14. Visegrád. Y. László király meghagyja Bártfa város közönségének, hogy a vidékükön garázdálkodó, sőt már erődöket is építő rablók kiirtására kiküldött Pálóczi Lászlónak minden erejük­kel legyenek segítségére. Papiroson, alul töredezett pecséttel. 901. 1456. szeptember 19. {Gorlicze.) János »heres Gorliczensis« és az itteni tanács levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy a Szyary-ból való Szaphran Pétert ereszszék szabadon. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 902. 1456. szeptember 22. Biecz. Strzeschinsky Lőrincz bieczi várgróf levele Bártfa város tanácsához, melyben egy Syari-ból való és náluk fogva lévő királynői jobbágynak szabadonbocsátását kéri. Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett. 908. 1456. szeptember 29. körül — 1459. Bártfa város adólajstromai. Erős hártyába kötött könyv. 904. 1456. október 11. (Bártfa.) Bártfa város tanácsának levele Stenczel György bíróhoz, melyben hazahívják. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom