Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

nak 1429. november 30-án Pozsonyban kelt és a vászonfehérí­tésről szóló, 1433. november 30-án Bázelben átírt oklevelét. Hártyán, alul selymen függő pecséttel. 871. 1456. ápril 22. Buda. önodi Czudar Simon királyi pinczemester levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Újfaluban ismét hatal­maskodtak ellene, pedig ő Budán, a királynál már sokat tett érdekükben, tehát az ilyesmitől tartózkodjanak. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 872. 1456. ápril 24. Tarkő. Tarkői Miklós kéri Bártfa város tanácsát, hogy Possy András nevű emberét, a kit elfogtak, bocsássák szabadon. Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett. 873. 1456. ápril 26. (Eperes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a Kisszeben mellett fekvő Radicz nevű hegyet az ellenség elfoglalta és megerősítette, a kik ellen segít­séget kér. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 874. 1456. ápril 28. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához melyben tudatja, hogy a rablók a Kisszeben melletti Radicz nevű hegyet megszállották és megerősítették. Talafussal, Mátyás sárosi várnagygyal, továbbá Giskrával ezt meg fogják támadni, kéri, hogy ebben ők is segítsenek. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 875. 1456. ápril 30. Rózsahegy. Komorowsky Péter liptói és árvái főispán levele Bártfa város tanácsához, melyben biztosítja őket, hogy az emberei által emelt újvárból semmi kár rájuk nem fog háramlani, sőt urának Baliczkynak parancsára éppen védeni fogja őket. Papiroson, zárópecsétje letöredezett. 876. 1456. május 1. Rózsahegy. Komorowsky Péter liptói és árvái főispán meghagyja Bártfa város tanácsának, hogy küldöttjének Neysser András lőcsei polgárnak mindenben higyjenek. Papiroson, alul viaszpecséttel. 877. 1456. má'us 7. Bjecz. Strzeschinsky Lőrincz bjeczi várgróf levele Bártfa város tanácsához, melyben néhány Syari-ba való és náluk elfogott királynői jobbágy szabadonbocsátását kéri. Papiroson, zárópecsétje elveszett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom