Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

771. 1455. ápril 1. Bécs. V. László király Bártfa város közönségére a török elleni hadjárat czéljaira adót vet ki. Papiroson, pecsétje elveszett. 772. 1455. ápril 2. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben a 10 mázsa »minus 4 libra« bors ügyében írnak, továbbá írják, hogy ezen szent időben (húsvét) nem tanácskoznak, hanem Istennek szolgálnak, de ha tetszik, az ünnepek után összejöhetnek tárgyalni ; végül bizonyos Kysweter ügyében írnak. Papiroson, zárópecséttel. 773. 1455. ápril 8. Bártfa. Bártfa város tanácsa, a néhai Lynse János által végren­deletileg a Szent Egyed egyháznak hagyományozott és Zagicz Péter beszterczei polgárnál kint lévő követelés megfizetése iránt, ezen Pétert meginti. Víztől rongált papiroson, pecsétje elveszett. 774. 1455. ápril 9. Újvár. Cozogiedi János Bártfa város tanácsát inti, hogy az ő oláhjait el ne fogják. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 775. 1455. ápril 9. Rihnó. Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, melyben a neki okozott kárról és egyéb dolgokról ír. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 776. 1455. ápril 10. Rihnó. Osztrovai Talafusz János levele Bártfa város tanácsához, hogy hozzájuk küldött emberének Zsigmondnak mindenben higyjenek. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 777. 1455. ápril 10. Szmigrod. Szmigrodi »Crzeslaus alias Wojschik« lengyel királyi fő­kamarásmester levele Bártfa város tanácsához, embereinek bizonyos károsítása ügyében. Papiroson, zárópecséttel. 778. 1455. ápril 12. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben a négy font híjján 10 mázsa lefoglalt bors ügyében megajánlja az elégtételadást. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom